Harvard Business Review. Gary P. Pisano: karm tõde uuendusliku töökultuuri kohta

Foto: Shutterstock

Loomingulisus võib minna üle käte. Seepärast on vaja distsipliini ja juhtimist.

Pikk ja põhjalik käsitlus on algselt ilmunud ajakirjas Harvard Business Review. Artikli autor Gary P. Pisano on Harvardi ärikooli ärikorralduse professor ja teadusteekonna arengu vanemabidekaan. Edasi avaldab tõlke väljaandja loal.

Kokkuvõte. Uuendusliku töökultuuriga ettevõtteid kujutatakse tavaliselt üsna lõbusana. Neis on lubatud eksida ja katsetada. Neid nähakse psühholoogiliselt turvalisena, väga koostööl põhinevana ja mittehierarhilisena. Uuringud näitavad, et sellised omadused viivad parema innovaatilise soorituseni. Hoolimata sellest, et uuendusliku töökultuuriga ettevõtted on ihaldusväärsed ja enamik juhte väidab end mõistvat, mida selline kultuur endas kätkeb, on uuenduslikku kultuuri raske luua ning hoida. Seda põhjusel, et meeldivad omadused, mis saavad väga palju tähelepanu, on mündi üks külg. Neid peavad aga tasakaalustama karmimad ja ausalt öeldes vähem lõbusad tunnused: sallimatus ebakompetentsuse vastu, range distsipliin, jõhker avameelsus, suur isiklik vastutus ja tugev juhtimine. Kui sellisest paradoksist tulenevaid pingeid ei lahendata õigesti, ei ole uuendusliku kultuuri loomine võimalik.