Reklaam

Siin saab tutvuda Edasi reklaamivõimalustega.

Peamised reklaamivõimalused:

1. VEEBIAJAKIRI
Bännerreklaam: päis (995×400, 995×200), artikli kõrval (300×300, 300×600), artikli all (700×400, 700×200).
Rubriigi partner. Lahendus sisaldab eksklusiivset lahendust kindla rubriigi sisuloome juures.
Uudiskiri. Uudiskiri ilmub 2 korda nädalas ja sisaldab toimetuse meelest olulisemaid ja põnevamaid nädala jooksul Edasi keskkonnas ilmunud artikleid, pildi- ja videolugusid.

2. PABERAJAKIRI
Edasi paberajakiri ilmub 4 korda aastas (märts, juuni, september, detsember). Peamine reklaamiformaat ajakirjas sees on 1/1lk reklaam. Igal numbril on ka üks numbri partneri positsioon erilahendusena, mis sisaldab ettevõtte logo ja sloganit esikaanel ja sama sõnumit ka ca 30 korda ajakirjas sees artiklite alguslehel, 2lk sisulugu ning tagakaane reklaami. Numbri partner saab ka 200 ajakirja, mis on pakendatud läbipaistva biolaguneva pakendi sisse ja mida on kena üle anda kingitusena oma partneritele. Varasemaid näited esikaantest näeb siit.

Edasi on üks kolmest paberväljaandest, mille trend on positiivne. (Lehepunkt)

Rohkem infot reklaamide ja tehniliste tingimuste kohta allpool.

Miks reklaamida Edasis?

Edasi on usaldusväärne ja mõjus, väärtusliku sihtrühmaga ja tõstab partnerettevõtte brändi meeldivust. Edasi tugevuseks on eristumine teistest väljaannetest.

 • USALDUSVÄÄRNE JA MÕJUS

Edasi eesmärk on teha Eesti parimat kvaliteetajakirja, maailma parimate analoogide vaimus. Seda nii veebis kui paberil. Meie autorid on usaldusväärsed ja oma ala professionaalid, kel on võime kirjutada keeruline lihtsaks ning lihtne ja igapäevane põnevaks. Selline ajakirjandustoode teenib ka reklaamiandjate huve, sest turundussõnum kasuliku ja sisuka loo kõrval on usaldusväärsem ja mõjusam. Kasuks tuleb ka Edasi keskkonna väiksem reklaamide hulk, mille tasakaalukas kogus on lugejat vähem segav ja reklaamisõnumid leiavad seetõttu paremat vastuvõttu tarbija poolt.

Loe lisaks: vaata Edasi kaasautoreid

 • VÄÄRTUSLIK SIHTRÜHM

Edasil on ühtlaselt tugev esindatus erinevates vanuserühmades (suurim lugejarühm 35-44, ca 30%). Ajakirja sisu iseloomustavad arendavad teemad ja käsitlusviis, lugeja on ettevõtliku ja eluterve hoiakuga. Edasi pakub lugemist tähelepanumajandusest väsinud inimesele, kes hindab läbimõeldud tekste, sellised kliendid on ka lojaalsemad ja vähem hinnatundlikud.

Ühtlasi on ajakiri Edasi suurepärane võimalus suhelda oma sihtrühmaga keskkonnas ja moel, mis arvestab ka klientide muutunud eelistusi ja hoiakuid (kestlikkus, hoolimine, säästlikkus) – tee kliendi südamesse ei käi (ainult) läbi exceli. Kontakti kvaliteet (läbimõeldud sisu puhtas ja esteetilises keskkonnas) on kindlasti mitte vähem oluline kui “massiga peale minek”.

Loe lisaks: Mida lugejad, autorid ja partnerid Edasi juures väärtustavad

 • VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTLUS

Kaasaegses maailmas ja keskkonnast hoolivas ühiskonnas läheb nii inimestele kui ettevõtetele järjest enam korda, kellele ja millele nad kulutavad oma aega, oskusi või raha, ning küsivad järjest sagedamini – millele ma oma panusega kaasa aitan? 

Ettevõtted mõjutavad nende loodud keskkonna ja juhtimiskultuuriga olulisel määral inimeste elusid. Ka Edasi soovib olla keskkond, mis mõjutab inimeste elusid paremuse poole ning aitab kaasa elutervema ja positiivsema ühiskonna loomisele. Koostöö Edasiga võib seega olla omamoodi kultuuriline statement ja osa ettevõtete vastutustundlikust käitumisest. Hea äritulemus sõltub muuhulgas ümbritsevast keskkonnast. Seega aitab Edasi võimendada partnerettevõtte brändisõnumeid, olla ühiskonnas lugupeetud ning edendada Eesti elu.

Loe lisaks: Täname Edasile hoogu andnud ettevõtteid ja eraisikuid

Kantari suur uuring toetab Edasi-tüüpi väljaannetes reklaamimist: vähem on rohkem

Inimesed hindavad endiselt traditsioonilisi offline-reklaamikanaleid, samas kui turundajad eelistavad online-kanaleid, selgub Kantari „Media Reactions“ viimasest uuringust, milles osales üle 18 000 inimese ning ligi 1000 kogenud turundusjuhti 29 riigist.

Uuring toob välja peamised järeldused offline-meedia kasuks:

 • Offline-kanalites (sh paberajakirjad, mis on teisel kohal sponsorürituste järel) ajavad reklaamid inimesi vähem närvi, sest need tulevad nende igapäevaellu rohkem möödaminnes. Seevastu internetis käituvad reklaamid tihtilugu nagu ebaviisakad külalised, kes ei teata oma tulekust ette ja saabuvad kõige ebasobivamal hetkel. Online-reklaamid on pealetükkivamad ja see on inimeste jaoks häirivam. 
 • Samuti on online-keskkonnad reklaamidest rohkem üleküllastunud. Kui reklaame on ühes kanalis liiga palju, siis reklaamid muutuvad tüütuks ja tarbijate hinnangutes vastumeelseks. Mõju sõltub kontekstist: sama reklaam mõjub eri kanalites erinevalt ja mõju sõltub muuhulgas sellest, millises situatsioonis on inimene reklaami märgates ja kui vastuvõtlik on tema meel sel hetkel segajatele ja kõrvalisele infole, mida reklaam kahtlemata on. Teiseks sõltub inimeste vastuvõtlikkus reklaamidele – ehk nende aktsepteerimine – sellest, kuivõrd palju on samas kanalis teisi reklaame.

Loe lisaks: turundajate ja tarbijate reklaamikanalite eelistused ei kattu

Olemasolevatest eestikeelsetest veebikanalitest eristub Edasi puhta ja rahuliku disainiga, mis hõlbustab lugemiskogemust, väärtustab lugejat mõtleva inimesena ja tema aega, teiseks – läbimõeldud sisuga: Edasi ei koorma lugejat liigse infotulvaga. Selline toode toetab ka reklaamiklientide eesmärke ja aitab leida tee tarbijate südamesse.

Kuidas tajub lugeja Edasi brändi?

“Edasi.org tugevuseks on eristumine teistest väljaannetest. Ajakiri on intelligentne, sisukas ja mõtlemapanev ning vastab sellisena lugejate huvidele. Lugejate arvates erineb Edasi peavoolust ja on eristuv teistest meediakanalitest. Vanuseliselt pakub Edasi.org huvi kõigile vanuserühmadele, kuid kõige rohkem lugejaid on 25-49 sihtrühmas.

Edasi on ühtviisi tugev nii kõrgharidusega vastajate sihtrühmas, aga ka põhiharidusega vastajate hulgas, võib eeldada, et Edasi pakub huvi ka gümnaasiuminoortele. Enam eelistatud on Edasi siiski kõrghariduse ja suurema sissetulekuga vastajate seas. Auditooriumi segmentidest on Edasi kõige tugevam avastajate sihtrühmas  – need on inimesed, keda iseloomustab aktiivsus ja avatus kogemustele, nad hindavad kõrgelt kvaliteeti ja kaasaegsust, samuti on neile südamelähedased sotsiaalsed teemad. Teiseks on Edasi tugev hoolijate sihtrühmas – neid inimesi iseloomustab rahulik elu, vaimsete väärtuste ja teadmiste hindamine.

Statistiliselt seostub Edasi meeldimine kõige enam Äripäeva ja Eesti Ekspressiga, aga Edasi valisid oma lemmikute hulka ka need vastajad, kelle ülejäänud lemmikud olid valdavalt rahvusringhäälingu kanalid.” (Allikas: Eesti Meediabrändid 2020-2023 ülevaade, Emor)

Edasi tutvustus ja reklaamivõimalused (PDF esitlus)

Inglise keeles leiab tutvustuse ja reklaamivõimalused siin: In English (PDF)

Reklaamivõimalused:

Paberajakiri

Edasi paberajakiri ilmub 4 korda aastas (märts, juuni, september, detsember). Peamine reklaamiformaat ajakirjas sees on 1/1lk reklaam. Igal numbril on ka üks numbri partneri positsioon erilahendusena, mis sisaldab ettevõtte logo ja sloganit esikaanel ja sama sõnumit ka ca 30 korda ajakirjas sees artiklite alguslehel, 2lk sisulugu ning tagakaane reklaami. Numbri partner saab ka 200 ajakirja, mis on pakendatud läbipaistva biolaguneva pakendi sisse ja mida on kena üle anda kingitusena oma partneritele. Varasemaid näited esikaantest näeb siit.

Ajakirja tiraaž on 4000.

Veeb

 • Bännerreklaam. Saadaval on 3 asukohta: päis, artikli kõrval, artikli all:
  • Desktop: päis (995×400, 995×200), artikli kõrval (300×300, 300×600), artikli all (700×400, 700×200)
  • Mobiil: päis, artikli kõrval, artikli all (300×300, 300×600). 
 • Rubriigi partner. Lahendus sisaldab eksklusiivset lahendust kindla rubriigi sisuloome juures (2 bännerpinda: artikli sissejuhatuse järel väike ja artikli lõpus suur; rubriigi artiklite juures paremas veerus statsionaarne kliendi turundusplokk; 1 sisuloome artikkel kuus). See on unikaalne võimalus siduda oma toode või ettevõte soovitud valdkonnaga, väljendamaks seda, mille eest ettevõtte seisab ja loomaks pikaajalist sobivat avalikku kuvandit. Suurema mõju saavutamiseks soovituslik periood 12 kuud (min 3 kuud). 
 • Promotsiooniartikkel. See on lugejale kasulikku ja huvitavat sisu pakkuv reklaamiformaat (sisuturundus), kus ettevõte saab teksti, pildi või video vahendusel tutvustada oma parimaid kogemusi, tooteid ja teenuseid. Promotsioonilugu peab olema Edasi poolt heaks kiidetud kui lugeja jaoks kasulikku sisu sisaldav materjal. Promotsioonilugu on loo alguses märgistatud rubriigimärkega. “People don’t read ads. People read what interests them, and sometimes it’s an ad.” /Reklaamiguru Howard Gossage/

Veebiajakirjal ca 40-50 tuhat unikaalset kasutajat kuus. Suurim lugejarühm 35-44, ca 30%.

Uudiskiri. Uudiskiri ilmub 2 korda nädalas ja sisaldab toimetuse meelest olulisemaid ja põnevamaid nädala jooksul Edasi keskkonnas ilmunud artikleid, pildi- ja videolugusid. Uudiskirja reklaamiformaat on 600×300 ja igas uudiskirjas on üks toetaja reklaamipositsioon kohe uudiskirja alguses. Minimaalne periood 1 kuu. Uudiskirja tellijaid on 3000+

Eriprojektid. Koostöös klientidega oleme huvitatud looma erinevaid sisurubriike. Julgustame ühendust võtma ja asja arutama, lõplikud turunduslahendused kokkuleppel. Valik varasemaid projekte:

 • Selgitavat tüüpi videosaade “Kas teadsid?” (videosaade, mille iga osa tutvustab ühte valdkonda või põnevat ettevõtmist. Püüame avada ja selgitada taustu, visualiseerida andmeid ning muuta seeläbi keeruline lihtsaks. Või siis lihtne ja igapäevane põnevaks.);
 • Innustav videosaade  “Kutsumus“ (Kui töö, mida me teeme, on hobi, siis kuidas me seda nimetame? “Kutsumus“ on videosaade, mille iga osa jutustab erinevast hingelähedasest ametist või kirglikust hobist. Eesmärk on innustada kuulama ja järgima oma elu kutset, samuti tutvustada vajalikke ameteid. Mängu tulevad ametid ja inimesed üle kogu Eesti.);
 • Haus Galerii kunstirubriik (eesmärk on avada kunsti rolli ühiskonnas, vaadelda ja mõtestada maailma läbi kunsti, tuua kunst inimestele lähemale;
 • Videosaade “Sooritus” (igas saates on 1 külaline, kes meenutab üht oma senise elu ja/või loomingu meeldejäävamat sündmust, tipphetke. Mida ta ise tähtsustab?);
 • Ürituste sari ja videosaade “Edasi koos sõpradega” (eesmärk on innustada ja silmaringi laiendada. Iga kord on külas mõni oma ala hästi tundev inimene, kes aitab oma teadmiste ja isiklike kogemuste kaudu mõnd aktuaalset ja/või põnevat teemat rohkem avada).

Reklaamide tehnilised tingimused:

 •  Veeb:
 • Paberajakiri:
  • Reklaamimõõt (1/1lk): 200×273 mm (+5 mm lõikevaru igasse külge).
  • Resolutsioon: 300 dpi • Värviruum: CMYK • Sisu värviprofiil: PSO LWC Standard • Sisu osavärvide summa: 300 % • Kaane värviprofiil: ISO Coated V2 (ECI) • Kaane osavärvide summa: 330% • Failivorming: PDF (ISO 15930-4:2003 PDF/X1-a või ISO15930-7:2010 PDF/X-4)

Reklaamide tellimise ja tühistamise tingimused:

 1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
 2. Reklaamide tühistamise tähtajad.
  1. Veeb – Bännerreklaam: Kui tellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 14 tööpäeva enne reklaami esitamise tähtaega, kohustub tellija Edasi.org OU-le tasuma 50% hinnapakkumises toodud hinnast, nädal enne tühistamist 100%.
  2. Veeb – Rubriigi partner: Kui tellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 30 tööpäeva enne reklaami esitamise tähtaega, kohustub tellija Edasi.org OU-le tasuma hinnapakkumises toodud 2 (kaks) kuu hinna.
  3. Paberajakiri – Reklaam sisuküljel: Kui tellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 30 tööpäeva enne reklaami esitamise tähtaega, kohustub tellija Edasi.org OU-le tasuma 50% hinnapakkumises toodud hinnast; kui tellimust soovitakse tühistada 14 tööpäeva enne reklaami esitamise tähtaega, kohustub tellija Edasi.org OU-le tasuma 100% hinnapakkumises toodud hinnast.
  4. Paberajakiri – Numbri partner: Kui tellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 60 päeva enne reklaami esitamise tähtaega, kohustub telliija Edasi.org OÜ-le tasuma 50% hinnapakkumises toodud hinnast; kui tellimust soovitakse tühistada 30 tööpäeva enne reklaami esitamise tähtaega, kohustub tellija Edasi.org OÜ-le tasuma 100% hinnapakkumises toodud hinnast.
 3. Edasi.org OU ei garanteeri veebireklaamile klikkide hulka ja klikkide arv ei ole aluseks reklaami tühistamisele või tasumisest keeldumisele.
 4. Reklaamide esitamise tähtajad. Tellija kohustub saatma reklaami failid õigeaegselt ja kontrollima, et tema avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele ning kinnitab tellimust esitades, et katab võimaliku ebaseadusliku või kolmandate osapoolte õigusi rikkuva reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid).
  1. Veeb: Reklaamide esitamise tähtaeg on 3 tööpäeva enne tellitud reklaami ilmumist;
  2. Paberajakiri: Reklaamide esitamise tähtaeg on ilmumiskuu 1kp (näide: märtsis ilmuva numbri reklaamide esitamise tähtaeg on 1. märts).
 5. Edasil on õigus reklaamide ja promotsioonitekstide avaldamisest mistahes põhjusel keelduda.
 6. Arvete tasumise tähtaeg on 14 päeva. Maksetähtaja ületamisel lisandub arve summale 0,1% viivist päevas iga maksmisega viivitatud päeva kohta.
 7. Tellimust esitades kinnitab tellija, et on Edasi.org OU reklaamimüügi tingimustega tutvunud ja nõustub nendega ning garanteerib arvete tasumise.

Mis teeb Edasi väärtuslikuks reklaamikanaliks?

 • Kadi Kibbermann, lugeja: “Minu kui lugeja jaoks tundub toimivat põhimõte, et mida vähem reklaami, seda enam pööran ma sellele vähesele tähelepanu. Ning Edasi, kui innustav ja hariv ajakiri, on teadlikumale tarbijale, kes hoolib ja hindab kvaliteeti. Kui reklaam on suunatud sellisele tarbijale, siis on see õige koht!”
 • Lauri Peil, lugeja: “Hea reklaam ja hea sisu käivad ikka käsikäes, sellisest kombinatsioonist võidavad kõik osapooled, isegi kui see võit ei ole kohene.”
 • Sten Argos, lugeja: “Seda loevad inimesed, kes Teile päriselt ka väärtust loovad.”

Küsi pakkumist

Julgustame ühendust võtma, näitame koos, et reklaam sisu kõrval võib olla oodatud. Kõikide reklaamidega seotud küsimuste puhul palun võta ühendust: hello@edasi.org

“Julgustan tegema koostööd Edasiga. Positiivseid muutusi viiakse ellu ja maailma muudetakse üks tegu korraga. Edasi on investeering, mitte hasartmäng.”

Janeck Uibo, asutaja