Reklaam Edasis

Kaasaegses maailmas ja keskkonnast hoolivas ühiskonnas läheb nii inimestele kui ettevõtetele järjest enam korda, kellele ja millele nad kulutavad oma aega, oskusi või raha, ning küsivad järjest sagedamini – millele ma oma panusega kaasa aitan? Ajakiri Edasi on suurepärane võimalus suhelda oma sihtrühmaga keskkonnas ja moel, mis arvestab tarbijate muutunud eelistusi ja hoiakuid – tee tarbija südamesse ei käi (ainult) läbi exceli. Kontakti kvaliteet (läbimõeldud sisu puhtas ja esteetilises keskkonnas) on kindlasti mitte vähem oluline kui “massiga peale minek.” Edasi on eristuv, nutikas ja südamega valik.

Edasi eesmärk on teha Eesti parimat kvaliteetajakirja, maailma parimate analoogide vaimus. Seda nii veebis kui paberil. Meie autorid on oma ala professionaalid, kel on võime kirjutada keeruline lihtsaks ning lihtne ja igapäevane põnevaks. Selline ajakirjandustoode teenib ka reklaamiandjate huve, sest turundussõnum kasuliku sisu kõrval on usaldusväärsem ja mõjusam. Rohkem taustainfot Edasi kohta leiab: mis on Edasi?

Miks reklaamida Edasis?

 1. Kvaliteet ja mõju: Edasi pakub lugemist tähelepanumajandusest väsinud inimesele, kes hindab läbimõeldud tekste, sellised kliendid on lojaalsemad ja vähem hinnatundlikud.
 2. Väärtuslik sihtrühm: ühtlaselt tugev esindatus erinevates vanuserühmades, oma peaga mõtlev inimene, otsustaja, eeskuju.
 3. Läbimõeldud sisu: arendavad teemad ja käsitlusviis, ettevõtlik ja eluterve hoiak, usaldusväärsed kolumnistid ja kallutamata sisu.
 4. Vastutustundlik ettevõtlus: Ettevõtted mõjutavad nende loodud keskkonna ja juhtimiskultuuriga olulisel määral inimeste elusid. Ka Edasi soovib olla keskkond, mis mõjutab inimeste elusid paremuse poole ning aitab kaasa elutervema ja positiivsema ühiskonna loomisele. Koostöö Edasiga võib seega olla omamoodi kultuuriline statement ja osa ettevõtete vastutustundlikust käitumisest. Hea äritulemus sõltub muuhulgas ümbritsevast keskkonnast.

Kuidas tajub lugeja Edasi brändi?

“Edasi.org tugevuseks on eristumine teistest väljaannetest. Ajakiri on hariv ja vastab sellisena lugejate huvidele. Lugejate arvates erineb Edasi peavoolust ja on eristuv teistest meediakanalitest. Vanuseliselt pakub Edasi.org huvi kõigile vanuserühmadele, kuid kõige kõrgemal kohal on Edasi võrreldes muude meediabrändidega noorte sihtrühmas.

Edasi on ühtviisi tugev nii kõrgharidusega vastajate sihtrühmas, aga ka põhiharidusega vastajate hulgas. Võib eeldada, et Edasi pakub huvi ka gümnaasiuminoortele. Auditooriumi segementidest on Edasi kõige tugevam hoolijate sihtrühmas – need on inimesed, keda iseloomustab rahulik elu, vaimsete väärtuste ja teadmiste hindamine.

Edasi.org valisid oma lemmikute hulka need vastajad, kelle ülejäänud lemmikud olid valdavalt rahvusringhäälingu kanalid.” (Allikas: Eesti Meediabrändid 2020 ülevaade, Emor)

Edasi tutvustus ja reklaamivõimalused (PDF esitlus)

Inglise keeles leiab tutvustuse ja reklaamivõimalused siin: In English (PDF)

Reklaamivõimalused lühidalt:

Paberajakiri. Edasi paberajakiri ilmub 4 korda aastas (märts, juuni, september, detsember). Igal numbril on üks numbri partneri positsioon erilahendusena, peamine reklaamiformaat ajakirjas sees on 1/1lk reklaam. Rohkem infot leiab eeltoodud PDF esitluses.

Veeb: Bännerreklaam. Saadaval on 3 asukohta: päis, artikli kõrval, artikli all:

 • Desktop: päis (995×400, 995×200), artikli kõrval (300×300, 300×600), artikli all (700×400, 700×200)
 • Mobiil: päis, artikli kõrval, artikli all (300×300, 300×600). 

Veeb: “Rubriigi partner”. Lahendus sisaldab eksklusiivset lahendust kindla rubriigi sisuloome juures (2 bännerpinda: artikli sissejuhatuse järel väke ja artikli lõpus suur; rubriigi artiklite juures paremas veerus statsionaarne kliendi turundusplokk; 1 sisuloome artikkel kuus). See on unikaalne võimalus siduda oma toode või ettevõte soovitud valdkonnaga, väljendamaks seda, mille eest ettevõtte seisab ja loomaks pikaajalist sobivat avalikku kuvandit. Suurema mõju saavutamiseks soovituslik periood 12 kuud (min 3 kuud). 

Veeb: Promotsiooniartikkel. See on lugejale kasulikku ja huvitavat sisu pakkuv reklaamiformaat (sisuturundus), kus ettevõte saab teksti, pildi või video vahendusel tutvustada oma parimaid kogemusi, tooteid ja teenuseid. Promotsioonilugu peab olema Edasi poolt heaks kiidetud kui lugeja jaoks kasulikku sisu sisaldav materjal. Promotsioonilugu on loo alguses märgistatud rubriigimärkega – Promotsioon, näide. “People don’t read ads. People read what interests them, and sometimes it’s an ad.” /Reklaamiguru Howard Gossage/

Uudiskiri. Uudiskiri ilmub üldjuhul kord nädalas ja sisaldab toimetuse meelest olulisemaid ja põnevamaid nädala jooksul Edasi keskkonnas ilmunud artikleid, pildi- ja videolugusid. Uudiskirja reklaamiformaat on 600×250 ja igas uudiskirjas on üks toetaja reklaamipositsioon kohe uudiskirja alguses. Minimaalne periood 1 kuu. Rohkem infot PDF esitluses.

Eriprojektid. Koostöös klientidega oleme huvitatud looma erinevaid sisurubriike. Julgustame ühendust võtma ja asja arutama, lõplikud turunduslahendused kokkuleppel. Valik varasemaid projekte:  Haus Galerii kunstirubriik (eesmärk on avada kunsti rolli ühiskonnas, vaadelda ja mõtestada maailma läbi kunsti, tuua kunst inimestele lähemale; videosaade “Sooritus” (igas saates on 1 külaline, kes meenutab üht oma senise elu ja/või loomingu meeldejäävamat sündmust, tipphetke. Mida ta ise tähtsustab?); Ürituste sari ja videosaade “Edasi koos sõpradega” (esmärk on innustada ja silmaringi laiendada. Iga kord on külas mõni oma ala hästi tundev inimene, kes aitab oma teadmiste ja isiklike kogemuste kaudu mõnd aktuaalset ja/või põnevat teemat rohkem avada); Selgitavat tüüpi videosaade “Kas teadsid?” (videosaade, mille iga osa tutvustab ühte valdkonda või põnevat ettevõtmist. Püüame avada ja selgitada taustu, visualiseerida andmeid ning muuta seeläbi keeruline lihtsaks. Või siis lihtne ja igapäevane põnevaks.), Innustav videosaade  “Kutsumus“ (Kui töö, mida me teeme, on hobi, siis kuidas me seda nimetame? “Kutsumus“ on videosaade, mille iga osa jutustab erinevast hingelähedasest ametist või kirglikust hobist. Eesmärk on innustada kuulama ja järgima oma elu kutset, samuti tutvustada vajalikke ameteid. Mängu tulevad ametid ja inimesed üle kogu Eesti.)

Reklaamide tehnilised tingimused:

 •  Veeb:
 • Paberajakiri:
  • Reklaamimõõt (1/1lk): 200×273 mm (+5 mm lõikevaru igasse külge).
  • Resolutsioon: 300 dpi • Värviruum: CMYK • Sisu värviprofiil: PSO LWC Standard • Sisu osavärvide summa: 300 % • Kaane värviprofiil: ISO Coated V2 (ECI) • Kaane osavärvide summa: 330% • Failivorming: PDF (ISO 15930-4:2003 PDF/X1-a või ISO15930-7:2010 PDF/X-4)

Reklaamide tellimise ja tühistamise tingimused:

 1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
 2. Reklaamide tühistamise tähtajad.
  1. Veeb – Bännerreklaam: Kui tellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 14 tööpäeva enne reklaami esitamise tähtaega, kohustub tellija Edasi.org OU-le tasuma 100% hinnapakkumises toodud hinnast.
  2. Veeb – Rubriigi partner: Kui tellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 30 tööpäeva enne reklaami esitamise tähtaega, kohustub tellija Edasi.org OU-le tasuma 100% hinnapakkumises toodud ühe kuu hinnast.
  3. Paberajakiri – Reklaam sisuküljel: Kui tellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 14 tööpäeva enne reklaami esitamise tähtaega, kohustub tellija Edasi.org OU-le tasuma 100% hinnapakkumises toodud hinnast.
  4. Paberajakiri – Numbri partner: Kui tellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 30 tööpäeva enne reklaami esitamise tähtaega, kohustub tellija Edasi.org OU-le tasuma 100% hinnapakkumises toodud ühe kuu hinnast.
 3. Edasi.org OU ei garanteeri veebireklaamile ühtegi klikki ja klikkide arv ei ole aluseks reklaami tühistamisele või tasumisest keeldumisele.
 4. Reklaamide esitamise tähtajad. Tellija kohustub saatma reklaami failid õigeaegselt ja kontrollima, et tema avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele ning kinnitab tellimust esitades, et katab võimaliku ebaseadusliku või kolmandate osapoolte õigusi rikkuva reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid).
  1. Veeb: Reklaamide esitamise tähtaeg on 2 tööpäeva enne tellitud reklaami ilmumist;
  2. Paberajakiri: Reklaamide esitamise tähtaeg on ilmumiskuule eelneva kuu 20kp.
 5. Edasil on õigus reklaamide ja promotsioonitekstide avaldamisest mistahes põhjusel keelduda.
 6. Arvete tasumise tähtaeg on 14 päeva. Maksetähtaja ületamisel lisandub arve summale 0,1% viivist päevas iga maksmisega viivitatud päeva kohta.
 7. Tellimust esitades kinnitab tellija, et on Edasi.org OU reklaamimüügi tingimustega tutvunud ja nõustub nendega ning garanteerib arvete tasumise.

Mis teeb Edasi väärtuslikuks reklaamikanaliks?

 • Kadi Kibbermann, lugeja: “Minu kui lugeja jaoks tundub toimivat põhimõte, et mida vähem reklaami, seda enam pööran ma sellele vähesele tähelepanu. Ning Edasi, kui innustav ja hariv ajakiri, on teadlikumale tarbijale, kes hoolib ja hindab kvaliteeti. Kui reklaam on suunatud sellisele tarbijale, siis on see õige koht!”
 • Lauri Peil, lugeja: “Hea reklaam ja hea sisu käivad ikka käsikäes, sellisest kombinatsioonist võidavad kõik osapooled, isegi kui see võit ei ole kohene.”
 • Sten Argos, lugeja: “Seda loevad inimesed, kes Teile päriselt ka väärtust loovad.”

Küsi pakkumist

Julgustame ühendust võtma, näitame koos, et reklaam sisu kõrval võib olla oodatud. Kõikide reklaamidega seotud küsimuste puhul palun võta ühendust: hello@edasi.org

“Julgustan tegema koostööd Edasiga. Positiivseid muutusi viiakse ellu ja maailma muudetakse üks tegu korraga. Edasi on investeering, mitte hasartmäng.”

Janeck Uibo, asutaja