Reklaam Edasis

Edasi missioon on luua toetavat keskkonda ja panna tahtma olla parem. Reklaamisõnum Edasis on omamoodi kultuuriline ja maailmavaateline statement – hea äritulemus sõltub muuhulgas ümbritsevast keskkonnast.

Eesti Meediabrändid 2020 kokkuvõte: Edasi.org

Kuidas tajub lugeja Edasi brändi?

Edasi.org tugevuseks on eristumine teistest väljaannetest. Ajakiri on hariv ja vastab sellisena lugejate huvidele. Lugejate arvates erineb Edasi peavoolust ja on eristuv teistest meediakanalitest. Vanuseliselt pakub Edasi.org huvi kõigile vanuserühmadele, kuid kõige kõrgemal kohal on Edasi võrreldes muude meediabrändidega noorte sihtrühmas.

Edasi on ühtviisi tugev nii kõrgharidusega vastajate sihtrühmas, aga ka põhiharidusega vastajate hulgas. Võib eeldada, et Edasi pakub huvi ka gümnaasiuminoortele. Auditooriumi segementidest on Edasi kõige tugevam hoolijate sihtrühmas – need on inimesed, keda iseloomustab rahulik elu, vaimsete väärtuste ja teadmiste hindamine.

Edasi.org valisid oma lemmikute hulka need vastajad, kelle ülejäänud lemmikud olid valdavalt rahvusringhäälingu kanalid.” (Allikas: Eesti Meediabrändid 2020 ülevaade, Emor)

Klientide tagasiside: mis teeb Edasi väärtuslikuks reklaamikanaliks?

Kadi Kibbermann, lugeja: “Minu kui lugeja jaoks tundub toimivat põhimõte, et mida vähem reklaami, seda enam pööran ma sellele vähesele tähelepanu. Ning Edasi, kui innustav ja hariv ajakiri, on teadlikumale tarbijale, kes hoolib ja hindab kvaliteeti. Kui reklaam on suunatud sellisele tarbijale, siis on see õige koht!”

Lauri Peil, lugeja: “Hea reklaam ja hea sisu käivad ikka käsikäes, sellisest kombinatsioonist võidavad kõik osapooled, isegi kui see võit ei ole kohene.”

Sten Argos, lugeja: “Seda loevad inimesed, kes Teile päriselt ka väärtust loovad.”

Edasi tutvustus ja reklaamivõimalused 

1. “Bännerreklaam”

Edasi lehel on reklaamidele 3 asukohta:

 • Desktop päis (995×400)
 • Desktop artikli kõrval (300×300, 300×600)
 • Desktop artikli all (700×200, 700×400)
 • Mobiil päis, artikli kõrval, artikli all (300×300, 300×600) 

Reklaami on võimalik sihtida seadmete, positsioonide (nt kõik seadmed ainult “päis”), rubriikide lõikes. Seda ka eksklusiivselt. Küsi pakkumist.

2. “Rubriigi partner” 

“Rubriigi partner” lahendus sisaldab 2 eksklusiivset bännerit, mis lisatakse IGA rubriigi artikli juurde: artikli alguses 300×40 ja artikli artikli all 700×400 (mobiilis 300×600). Samuti sisupõhine koostöö ühe valdkondliku kasuliku sisuga artikli osas ja sisenemispunkt rubriigitoetaja kodulehele/blogisse/e-poodi jms.

See on unikaalne võimalus siduda oma toode või ettevõte soovitud valdkonnaga, väljendamaks seda, mille eest ettevõtte seisab ja loomaks pikaajalist sobivat avalikku kuvandit. Suurema mõju saavutamiseks soovituslik periood 12 kuud (min 3 kuud).

Valida on 9 rubriigi vahel: ühiskond, ettevõtlus, kultuur, elustiil, heaolu, intervjuu, huumor, video, podcast. “Rubriiki toetab…” logobänner ilmub kõigi valitud pearubriigi artiklite juures (sh varasemad). Logo kohale saab väikses kirjas lisada ühe lause. Bänner suundub soovitud maandumislehele.

3. “Uudiskiri” 

Edasi.org (Edasi) uudiskiri ilmub üldjuhul kord nädalas ja sisaldab toimetuse meelest olulisemaid ja põnevamaid nädala jooksul Edasi keskkonnas ilmunud artikleid, pildi- ja videolugusid. Uudiskirjaga liitujale võib Edasi saata ka pakkumisi ja sündmuste infot, mis võivad olla lugeja huvides.

Uudiskirja reklaamiformaat on 600×250 ja igas uudiskirjas on kuni 2 reklaamipositsiooni. Minimaalne periood 1 kuu.

4. “Promotsiooniartikkel”

Promotsiooniartikkel on lugejale kasulikku ja huvitavat sisu pakkuv reklaamiformaat (sisuturundus), kus ettevõte saab teksti, pildi või video vahendusel tutvustada oma parimaid kogemusi, tooteid ja teenuseid. Promotsioonilugu peab olema Edasi poolt heaks kiidetud kui lugeja jaoks kasulikku sisu sisaldav materjal. Promotsioonilugu on loo alguses märgistatud rubriigimärkega – Promotsioon.

“People don’t read ads. People read what interests them, and sometimes it’s an ad.” /Reklaamiguru Howard Gossage/

5. “Eriprojektid”

Koostöös klientidega oleme huvitatud looma erinevaid sisurubriike. Julgustame ühendust võtma ja asja arutama, lõplikud turunduslahendused kokkuleppel. Varasemaid projekte:

 • Sisuloome rubriik: Haus Galerii kunstirubriik. Eesmärk on avada kunsti rolli ühiskonnas, vaadelda ja mõtestada maailma läbi kunsti, tuua kunst inimestele lähemale.
 • Videosaade Marko Mäetamme juhtimisel – “Sooritus”. Igas saates on 1 külaline, kes meenutab üht oma senise elu ja/või loomingu meeldejäävamat sündmust, tipphetke. Mida ta ise tähtsustab?
 • Ürituste sari “Edasi koos…”.  Eesmärk on innustada ja silmaringi laiendada. Iga kord on külas mõni oma ala hästi tundev inimene, kes aitab oma teadmiste ja isiklike kogemuste kaudu mõnd aktuaalset ja/või põnevat teemat rohkem avada. Kohtumisest valmib ka võimalusel ka podcast.

Reklaamide tehnilised tingimused

Edasi lugejaprofiil

Edasil on keskmiselt 45-60 tuhat unikaalset kasutajat kuus. Edasi lugeja on ärksa mõtteviisiga, tunneb maailma vastu huvi, on keskmisest teadlikum ja hindab kvaliteeti.

 • Ca 90% lugejatest on vanuses 25-64 eluaastat: suurimad lugejarühmad on vanuse järgi on 25-34 (35%), 35-44 (20%), 45-54 (17%), vanuses 55-64 (12%). Lugejatest moodustavad naised 67% ja mehed 33%. (Allikas: Google Analytics, viimased 6 kuud)
 • Kõige rohkem lugejaid on Edasil Tallinnas ca 60-65%, järgnevad Tartu, Pärnu, Helsingi, Viljandi jt. (Allikas: Google Analytics, viimased 6 kuud)
 • Mida ütleksid oma sõbrale, kes pole Edasist midagi kuulnud, miks ta seda ajakirja lugeda võiks?
  • “Sellepärast, et Edasi on kirjutatud oma peaga mõtlevate inimeste poolt oma peaga mõtlevatele inimestele.” /Kaijo Kuusing, Hawaii Expressi asutaja/
  • “Mulle avaldab muljet selle väljaande võimekus tuua lugejateni just need teemad, mis eristuvad väga selgesti igapäevasest uudisteportaalides ja päevalehtedes ilmuvatest. Artiklid on väga erinevatest valdkondadest, kuid ometi on nad paeluvad kõigile, olenemata erialast ja huvidest.” /Kadi Kibbermann, Edasi 1. tellimiskampaania võitja/
  • “Mulle meeldib Edasi rahulik ja arutlev stiil, siin on lood, millel on nii sisu kui isikupära. Tegu on ka tegelikult tekstidega, mida tahad lõpuni lugeda, mitte vaid pikendatud pealkirjadega.” /Lauri Peil, Edasi 2. tellimiskampaania võitja/
  • “Edasi on kui Michelini tärniga vaimutoidu restoran – menüüst leiad alati midagi, mis pakub sulle oivalise maitseelamuse. Iga Edasi vaimutoidu restoranis veedetud hetk on väärtustloov.” /Sten Argos, Edasi 3. tellimiskampaania võitja/
 • Pikaaegse lugeja kirjeldus Edasi ja Edasi sihtrühma kohta:
  • Ta on natuke noorem ja maailma vastu huvi tundev inimene. Edumeelne, avatud mõtlemisega, tegus, hooliv, intelligentne, kvaliteeti hindav, teadlik, asjatundlik. Artiklites ei esitata lihtsalt infot, vaid sünteesitakse, lugeja saab läbi mõeldud asja, et panna see puzzletükk oma maailmapilti. Usaldusväärsed kaastöötajad, tekst pole liiga pikk ega ka mitte liiga raske, jõukohane lugemine erinevate alade inimestele. Mõjutab maailmapilti, paneb tahtma olla parem.”

Koostööprojektid ja reklaamipäringud on oodatud

 • Julgustame ühendust võtma, näitame koos, et reklaam sisu kõrval võib olla oodatud. Küsi pakkumist: hello@edasi.org
 • Edasil on õigus reklaamide ja promotsioonitekstide avaldamisest keelduda, kui see ei ole väljaande arvates sobilik.

“Julgustan tegema koostööd Edasiga. Positiivseid muutusi viiakse ellu ja maailma muudetakse üks tegu korraga. Edasi on investeering, mitte hasartmäng.”

Janeck Uibo, asutaja