Edasi sisuloome põhimõtted

Edasi eesmärk on teha Eesti parimat ajakirja. Sellist, mida avades tunned, et Sind on oodatud ja mida tahad alles hoida. Põnev väljaanne põhineb asjatundlikel ja oma ala armastavatel kaasautoritel. Tugevad kaasautorid võiksid olla huvitatud Edasiga koostööst, sest uus ajakiri on seadnud eesmärgiks pakkuda müravaba keskkonda, mis väärtustab lugejat aruka inimesena ja tema aega ega vaeva teda ülemäärase infotulvaga. Nii jõuab sisu paremini kohale. Vähem on rohkem. Alljärgnev info selgitab potentsiaalsetele kaasautoritele Edasi sisuloome põhimõtteid.

Mis on Edasi?

Edasi on innustava ja hariva loomuga väljaanne, mis pakub kvaliteetset ajaviidet. Edasi missioon on luua toetavat keskkonda ja panna tahtma olla parem. Võimendada innustavaid tegusid ja harivaid mõtteid. Kasvatada isiklikku ja ühist enesekindlust. Ja aidata inimestel seeläbi elus paremini hakkama saada. Edasi on meie jaoks teekond ja mõtteviis ning me näeme ajakirjal suuremat eesmärki kui vaid klikkide hulk. Ajakirjanduslikus mõttes on Edasi slow journalism, kus mõte on olulisem kui pelk informatsioon. Edasi tausta ja väljaande kontseptsiooni kohta saab rohkem lugeda siit.

Teemad

Sisu mõttes on eesmärk terviklikkus, soovime pakkuda head lugemiskogemust läbi erinevate inimest igapäevaselt puudutavate teemade – ühiskond, ettevõtlikkus, kultuur, elustiil (vt peamenüü).

same-same

Maailm muutub, inimeste huvid ja ühiskonna raskuspunktid muutuvad. Aga see, mis jääb, on inimese uudishimu, soov areneda, õppida ja kasvada. Igal ühel on selleks oma asi. Kui tegeleme sellega, mis meid huvitab, oleme loomingulised ja produktiivsed, siis ei ole meid vaja kõrvast sikutada ega tagant sundida. Samal ajal on tore, ka vajalik, et keegi vahel suurt pilti meelde tuletab. Edasit huvitavad mõlemad – nii tervik kui detail, nii töö kui lõbu.

Edasi ei ole uudismeedia, keskendume teemadele, millel on pikem mõju ja mis on kasulikud/põnevad ka aastaid hiljem uuesti lugedes. Näeme oma kasutajatena kõiki inimesi, sõltumata nende sotsiaalsetest tunnustest ja elukohast. Lugejaid ühendav moment on uudishimu maailma vastu.

Käsitlusviis ja autorid

Edasi on suuresti haridusprojekt ning sisuloome oluline lähtekoht on artiklites sisalduv innustav ja/või hariv aspekt.

Soovime püsi- kui külalisautorite seas näha arukaid inimesi ja teha valikut selle põhjal, kes oskavad rääkida keerulistest asjadest lihtsalt või lihtsatest ja tavalistest asjadest põnevalt. Elunähtusi uue nurga alt avada, üllatada! Inimesi, kes on inspireerivad ja kes suudavad ka teisi nakatada ning mõjuvad oma olemuse- ja tegudega julgustavalt ja toetavalt. Edasi hoiak on julgustav ja lahenduskeskne – “kõik on võimalik.” Edasi ei ole kuri.

Eesmärki sobib illustreerima Mihkel Muti öeldu: “Ja nii palju pean ma alati lugejast lugu, et talle mitte tüütavaks muutuda. Tuleb kirjutada nii, et ka loll saaks aru, aga targal oleks huvitav. Üritan kirjutada huvitavalt, aga ilma valetamata ja ka ilma tagumikku paljaks kiskumata. Tänases situatsioonis võib see olla küll utoopiline soov või igal juhul fakiiritrikk.”

Kokkuvõttes ootame kaastöid, mis vastavad vähem või rohkem toodud kriteeriumitele:

  • Kaastööl on innustav ja/või hariv aspekt
  • Kaasautor tunneb teemat (asjatundja) ja armastab oma valdkonda (kirg)
  • Kaasautoril on oskus rääkida keeruline lihtsaks ja/või igapäevane põnevaks ning ta püüab kirjutada nii, et tekst oleks arusaadav ka igapäevaselt antud teemas mitte sees olevale inimesele, aga pakuks samal ajal midagi ka asjatundjale.

Soovid teha kaastööd?

Saada kiri hello@edasi.org ja kirjuta, mis teemal oleksid huvitatud ja pädev kaastööd tegema. Ja mis tingimustel. Edasi teemad on toodud peamenüüribal, aga kindlasti on mitmed põnevad teemad kajastamata, mis seda vajaksid. Oleme huvitatud nii pikematest arvamuslugudest ja analüüsidest kui ka lühivormidest erinevatel teemadel. Samuti otsime motiveeritud partnereid nii karikaturistide kui fotograafide seast.

Valmis kaastöö osas palume eelnevalt saata lühike sünopsis, mis võtab pakutava kaastöö sisu ja teema olulisuse lühidalt kokku. Kaastöö tegemise tingimustega saab tutvuda siin. 

NB! Edasi seniseid püüdlusi on märgatud ja tunnustatud ka Selge sõnumi konkursil, kus ajakirja sisuloome valiti oma kategoorias nelja parema hulka.