Edasi sisuloome põhimõtted

Alljärgnev info selgitab potentsiaalsetele kaasautoritele Edasi sisuloome põhimõtteid.

Eesmärk on Eesti parim ajakiri

Põnev väljaanne põhineb asjatundlikel ja oma ala armastavatel kaasautoritel. Tugevad kaasautorid võiksid olla huvitatud Edasiga koostööst, sest oleme seadnud eesmärgiks pakkuda müravaba keskkonda, mis väärtustab lugejat aruka inimesena ja tema aega ega vaeva teda ülemäärase infotulvaga. Nii jõuab sisu paremini kohale. Vähem on rohkem. Ajakirjanduslikus mõttes on Edasi aeglane ajakirjandus, kus mõte on olulisem kui pelk informatsioon. Pakume lugemist tähelepanumajandusest väsinud inimestele, kes hindavad läbimõeldud tekste, millel on ideaalis ka teatav ilukirjanduslik kvaliteet. Aga samal ajal pakuks ka visuaalset naudingut. Edasi on kvaliteetne ajaviide. Edasi tausta ja väljaande kontseptsiooni kohta saab rohkem lugeda siit.

Teemad

Sisu mõttes on eesmärk terviklikkus, soovime pakkuda head lugemiskogemust läbi erinevate inimest igapäevaselt puudutavate teemade – ühiskond, ettevõtlikkus, kultuur, elustiil, heaolu (vt peamenüü).

Maailm muutub, inimeste huvid ja ühiskonna raskuspunktid samuti. Aga see, mis jääb, on inimese soov elus paremini hakkama saada. Uudishimu, soov areneda, õppida ja kasvada. Edasit huvitab nii tervik kui detail, nii töö kui lõbu.

Edasi ei ole uudismeedia, keskendume teemadele, millel on pikem mõju ja mis on kasulikud/põnevad ka aastaid hiljem uuesti lugedes. Näeme oma kasutajatena kõiki inimesi, sõltumata nende sotsiaalsetest tunnustest ja elukohast. Lugejaid ühendav moment on uudishimu maailma vastu.

Käsitlusviis ja autorid

Edasi on omalaadne haridusprojekt ning sisuloome oluline lähtekoht on artiklites sisalduv innustav ja/või hariv aspekt.

Soovime püsi- kui külalisautorite seas näha arukaid, oma ala tundvaid ja armastavaid inimesi ning teha valikut selle põhjal, kes oskavad rääkida keerulistest asjadest lihtsalt või lihtsatest ja tavalistest asjadest põnevalt. Elunähtusi uue nurga alt avada ja seostada, üllatada! Inimesi, kes on inspireerivad ja kes suudavad ka teisi nakatada ning mõjuvad oma olemuse- ja tegudega julgustavalt ja toetavalt. Edasi hoiak on julgustav ja lahenduskeskne – “kõik on võimalik.” Edasi ei ole kuri. Teisiti öeldes, kriitiline pilk on väga teretulnud, Edasi ei välista ühtegi teemat, olulisem kui “mis” on küsimus “kuidas” üht või teist asja esitleda.

Eesmärki sobib illustreerima Mihkel Muti öeldu: “Ja nii palju pean ma alati lugejast lugu, et talle mitte tüütavaks muutuda. Tuleb kirjutada nii, et ka loll saaks aru, aga targal oleks huvitav. Üritan kirjutada huvitavalt, aga ilma valetamata ja ka ilma tagumikku paljaks kiskumata. Tänases situatsioonis võib see olla küll utoopiline soov või igal juhul fakiiritrikk.”

Soovid teha kaastööd?

Eelnevalt või koos valmis kaastööga palume saata lühikese sünopsise, mis võtab pakutava kaastöö sisu ja teema olulisuse lühidalt kokku. Samuti ootame mõnelauselist autori tutvustust, mis selgitab tema tausta ja ettevalmistust antud teemal. Kaastöö tegemise tingimustega saab tutvuda siin. Saada kaastöö või koostööettepanek aadressile: hello@edasi.org

Edasi rubriigid on toodud peamenüüribal, aga kindlasti on mitmed põnevad teemad kajastamata, mis seda vajaksid. Oleme huvitatud nii pikematest arvamuslugudest, analüüsidest, reportaažidest kui ka lühivormidest erinevatel teemadel.

  • Uus! Nädala karikatuur: Ootame teravmeelseid pilapilte: nii poliitilisi karikatuure kui eluolu peegeldavaid satiirilisi joonistusi. Saada oma kaastöö: karikatuur@edasi.org