Kasutustingimused

Edasi.org on Edasi.org OÜ (edaspidi „Edasi“) poolt hallatav veebileht (edaspidi „Veebileht“), mille sisu on autoriõigusega kaitstud. Veebilehega ja sellel avalikustatud teostega (eeskätt erinevad uudised, artiklid jms) seotud õigused kuuluvad Edasile või on Edasil luba teoste kasutamiseks.

Veebilehel avalikustatud teoseid tohib ilma Edasi eelneva nõusolekuta refereerida või tsiteerida 10 (kümme) lause ulatuses, samuti peab refereering või tsitaat sisaldama viidet Veebilehele ja viide peab sisaldama ühtlasi hüperlinki Veebilehele.

Veebilehel avalikustatud teoste muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil hello@edasi.org. Samuti juhul, kui Teie hinnangul on Veebilehel avalikustatud teostega seoses rikutud Teie õigusi.

Autorid väljendavad artiklites omi seisukohti. Edasi ei vastuta Veebilehel avaldatud faktiväidete õigsuse või (väärtus)hinnangute põhjendatuse eest. Eelneva tõttu ei vastuta Edasi mistahes kahju eest, mis on tekkinud Veebilehel avalikustatud teoste sisust lähtuvalt teatava teo tegemisest või tegemata jätmisest.

Kaastöö avaldamise ja kommenteerimise üldtingimused

Iga soovija võib teha Edasile ettepaneku avalikustada Veebilehel oma kaastöö, mis võib olla nii arvamusartikli, lühiessee või mõnes muus vormis, tingimusel, et kaastöö üldsisu sobitub Veebilehel kajastatavate teemadega ega kutsu üles vägivallale, ei ole põhjendamatult vulgaarne või muul viisil üldsusele kättesaadavaks tegemiseks sobimatu. Kaastöö avalikustamiseks tuleb saata oma sellekohane soov ja kaastöö aadressil hello@edasi.org. Edasil on õigus kaastöö avalikustamisest mis tahes põhjusel keelduda.

Kaastöö autor peab veenduma kaastöös esitatavate faktiväidete õigsuses ja olema valmis vastutama kaastöös esitatud väidete või esitatud väärtushinnangute eest.

Kaastöö edastamisel Edasile annab kaastöö autor Edasile tasuta üle kõik kaastööga seotud varalised õigused, samuti annab kaastöö autor Edasile tasuta ainulitsentsi järgmiste kaastööga seotud isiklike õiguste osas: õigus teose puutumatusele, õigus teose lisadele, õigus teose täiendamisele, õigus teos tagasi võtta. Nimetatud ainulitsents kehtib territoriaalselt piiramatult kogu asjaomaste õiguste kehtivuse perioodil ning on tagasivõtmatu.

Ainulitsentsi kohaselt on Edasil õigus teostada litsentsi esemeks olevaid õigusi paralleelselt kaastöö autoriga ning kaastöö autoril ei ole õigust litsentseerida samu õigusi kolmandatele isikutele peale Edasi. Eelnimetatud ainulitsents lõppeb automaatselt ja Edasile üleantud varalised õigused lähevad automaatselt tagasi üle kaastöö autorile juhul, kui Edasi teatab kaastöö autorile, et keeldub kaastöö avalikustamisest või ei ole kaastööd avalikustanud 2 nädala jooksul kaastöö edastamisest Edasile.

Tasuliste artiklite lugemine: Edasi Eksklusiiv

Edasi Eksklusiiv märkega tähistab Edasi tasulisi artikleid. Lugemisõiguse aktiveerimiseks on 2 võimalust:

1. Loo Edasi.org lugejakonto ja tee PÜSIMAKSE PANGAS

Tee Edasile püsimaksekorraldus (5€) internetipangas, märkides selgituseks “Edasi Eksklusiiv püsitellimus”. Seejärel palume saata kiri aadressile (soovitavalt koos maksekorralduse koopiaga): hello@edasi.org ja Teile saadetakse vastu kasutajanimi koos parooliga. Tasuliste artiklite lugemiseks tuleb ühekordselt sisse logida Edasi.org lehel (artikli vaates parema veeru ülemine plokk).

NB! Lugejatel, kes on juba varasemalt teinud Edasi.org OÜ-le püsimaksekorralduse (alates 5€) pangaülekande teel, palume saata oma e-posti aadress märgukirjaga “Edasi Eksklusiiv” aadressil hello@edasi.org. Neile lugejatele saadame tasuliste artiklite lugemiseks vajaliku info e-kirja teel.

Makseinfo:

  • Saaja: EDASI.org OÜ
    • LHV: EE657700771002166750
    • Swedbank: EE082200221064922783
  • Selgitus: Edasi Eksklusiiv püsitellimus

 

2. ZLICK MOBIILIMAKSE

Tegemist on mikromakseteenusega, kus makse toimub mobiiltelefoni teel: vajutades artikli avanedes nupule „ostan artikli”, käivitab Zlick taustal protsessi, mille jooksul antakse sisuteenuse pakkujale (antud juhul Edasi) teada, et lugeja on tasunud ning ta saab hakata teenust kasutama. Püsimakse korral on seda toimingut vaja teha 1 kord. Kui oled juba Edasi Eksklusiivi tellija, siis tagasi lehele tulles vajuta maksemooduli all olevale lingile “Logi sisse”.

Teostatud makse kohta saab info ka mobiilsideoperaator ning lisab ostu summa lugeja jooksva kuu mobiiltelefoni arvele, kus Zlick maksete summa on eraldi näha. Oste saavad sooritada Tele2, Elisa ja Telia lepingulised ja kõnekaardi kliendid, kellel ei ole lisateenused oma mobiilsideoperaatori juures ära piiratud. Rohkem infot leiab siit: Zlick. 

Märkused:

  • Edasil on õigus tellimuse tingimusi muuta teavitades sellest püsitellijaid e-kirjaga 1 kuu ette ja avaldades sellekohase info Edasi.org veebilehel.
  • Tasuliste artiklite täismahus kopeerimine ja levitamine sotsiaalmeedias ei ole lubatud.
  • Kui soovid tehtud püsimakset lõpetada palume saate sellekohane teade aadressil: support@zlick.it