Kasutustingimused

Edasi.org on Edasi.org OÜ (edaspidi „Edasi“) poolt hallatav meediaväljaanne (edaspidi „Väljanne“), mille sisu on autoriõigusega kaitstud. Väljaande ja sellel avalikustatud teostega (eeskätt erinevad uudised, artiklid, fotod jms) seotud õigused kuuluvad Edasile või on Edasil luba teoste kasutamiseks.

Väljaandes avalikustatud teoseid tohib ilma Edasi eelneva nõusolekuta refereerida või tsiteerida 10 (kümme) lause ulatuses, samuti peab refereering või tsitaat sisaldama viidet Väljaandele ja viide peab veebikeskkonnas tsiteerimisel sisaldama loo alguses hüperlinki Edasi veebilehele.

Väljaandes avalikustatud teoste muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil hello@edasi.org. Samuti juhul, kui Teie hinnangul on Väljaandes avalikustatud teostega seoses rikutud Teie õigusi.

Autorid väljendavad artiklites omi seisukohti. Edasi ei vastuta Väljaandes avaldatud faktiväidete õigsuse või (väärtus)hinnangute põhjendatuse eest. Eelneva tõttu ei vastuta Edasi mistahes kahju eest, mis on tekkinud Väljaandes avalikustatud teoste sisust lähtuvalt teatava teo tegemisest või tegemata jätmisest.

1. Kaastöö avaldamise ja kommenteerimise üldtingimused

Iga soovija võib teha Edasile ettepaneku avalikustada Väljaandes oma kaastöö, mis võib olla nii arvamusartikli, lühiessee või mõnes muus vormis, tingimusel, et kaastöö üldsisu sobitub Väljaandes kajastatavate teemadega ega kutsu üles vägivallale, ei ole põhjendamatult vulgaarne või muul viisil üldsusele kättesaadavaks tegemiseks sobimatu. Kaastöö avalikustamiseks tuleb saata oma sellekohane soov ja kaastöö aadressil hello@edasi.org. Edasil on õigus kaastöö avalikustamisest mis tahes põhjusel keelduda.

Kaastöö autor peab veenduma kaastöös esitatavate faktiväidete õigsuses ja olema valmis vastutama kaastöös esitatud väidete või esitatud väärtushinnangute eest.

Kaastöö edastamisel Edasile annab kaastöö autor Edasile tasuta (kui Pooled ei lepi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku teisiti) üle kõik kaastööga seotud varalised õigused avaldamiseks Edasi poolt hallatavates Väljaannetes, samuti annab kaastöö autor Edasile tasuta ainulitsentsi järgmiste kaastööga seotud isiklike õiguste osas: õigus teose puutumatusele, õigus teose lisadele, õigus teose täiendamisele, õigus teos tagasi võtta. Nimetatud ainulitsents kehtib territoriaalselt piiramatult kogu asjaomaste õiguste kehtivuse perioodil ning on tagasivõtmatu.

Ainulitsentsi kohaselt on Edasil õigus teostada litsentsi esemeks olevaid õigusi paralleelselt kaastöö autoriga ning kaastöö autoril ei ole õigust litsentseerida samu õigusi kolmandatele isikutele peale Edasi. Eelnimetatud ainulitsents lõppeb automaatselt ja Edasile üleantud varalised õigused lähevad automaatselt tagasi üle kaastöö autorile juhul, kui Edasi teatab kaastöö autorile, et keeldub kaastöö avalikustamisest või ei ole kaastööd avalikustanud 2 nädala jooksul kaastöö edastamisest Edasile.

2. Tasuliste artiklite lugemine: Edasi Eksklusiiv

Edasi Eksklusiiv märkega tähistab Edasi tasulisi artikleid. Lugemisõiguse aktiveerimiseks tuleb teha püsimakse 5€ kuus ja seda teenust vahendab Zlick makselahendus. Tegemist on mikromakseteenusega, kus makse toimub mobiiltelefoni teel.

Kuidas ZLICK MOBIILIMAKSE toimib?

Vajutades tasulise artikli avanedes nupule „ostan artikli”, käivitab Zlick taustal protsessi, mille jooksul antakse sisuteenuse pakkujale (antud juhul Edasi) teada, et lugeja on tasunud ning ta saab hakata teenust kasutama. Püsimakse korral on seda toimingut vaja teha 1 kord. Kui oled juba Edasi Eksklusiivi tellija, siis tagasi lehele tulles vajuta maksemooduli all olevale lingile “Logi sisse”.

  • Tuvastamine uues seadmes. Kui kasutajal on olemas kehtiv tellimus ning ta soovib rakendada lugemisõigust ka oma teises seadmes, saab seda teha maksemooduli all oleva lingi “Logi sisse” kaudu. Sellele vajutades tehakse SMS autentimine ning kui tuvastatakse, et numbril on juba aktiivne tellimus, siis avatakse sisu. Uut makset ei tehta.
  • Teostatud makse kohta saab info ka mobiilsideoperaator ning lisab ostu summa lugeja jooksva kuu mobiiltelefoni arvele, kus Zlick maksete summa on eraldi näha. Oste saavad sooritada Tele2, Elisa ja Telia lepingulised ja kõnekaardi kliendid, kellel ei ole lisateenused oma mobiilsideoperaatori juures ära piiratud.

3. Korduma kippuvad küsimused

Kas paberajakirja tellimus annab ligipääsu ka veebi tasulisele sisule?

Veebiajakiri ja paberajakiri on erinevad tooted ja hetkel tuleb kummagi toote jaoks vormistada eraldi tellimus.

Mul on kehtiv mobiilimakse tellimus (Zlick), kuid artikkel on lukus. 

Juhul kui kasutajal on kehtiv tellimus ja seadmes on tuvastamine juba tehtud, kuid tasulise artikli juures ilmub ekraanile maksemoodul, tuleb teha uus tuvastamine vajutades maksemooduli all olevale lingile “Logi sisse”. Selle kaudu tehakse SMS autentimine ning kui tuvastatakse, et numbril on juba aktiivne tellimus, siis avatakse sisu. Uut makset ei tehta.

Levinumad põhjused uuesti tuvastamiseks võivad olla: brauseri ajalugu on kustutatud või brauserisse salvestatud küpsis /cookie/ aegunud. Sama kehtib ka juhul, kui kasutatakse brauserit varjatud olekus (private browsing). Põhjuseid võib veelgi olla, enamasti on artiklid tuvastatud seadmes avatud olekus.

Vahel aitab ka telefonile restarti tegemine.

Tuvastamine uues seadmes. 

Kui kasutajal on olemas kehtiv tellimus ning ta soovib rakendada lugemisõigust ka oma teises seadmes, saab seda teha maksemooduli all oleva lingi “Logi sisse” kaudu. Sellele vajutades tehakse SMS autentimine ning kui tuvastatakse, et numbril on juba aktiivne tellimus, siis avatakse sisu. Uut makset ei tehta.

Tasulise artikli all ei kuva maksemoodulit.

Olenevalt tehnilisest lahendusest ei tööta alati Internet Exploreriga tehtud ostud või ei kuvata maksevõimalust üldse. Palun kasutage mõnda teist brauserit (Chrome, Safari jt)

Kuidas toimub mobiilimaksega tasumine?

Teostatud mobiilimakse kohta saab info ka mobiilsideoperaator ning lisab ostu summa lugeja jooksva kuu mobiiltelefoni arvele, kus on Zlick maksete summa eraldi näha. Oste saavad sooritada Tele2, Elisa ja Telia lepingulised ja kõnekaardi kliendid, kellel ei ole lisateenused oma mobiilsideoperaatori juures ära piiratud.

Kuidas ma saan mobiilimakse tellimuse lõpetada?

Kui soovid tehtud püsimakset lõpetada palume saata sellekohane teade aadressil: support@zlick.it (eesti keeles). Rohkem infot leiab siit: Zlick

Märkused:

  • Edasil on õigus tellimuse tingimusi muuta teavitades sellest püsitellijaid e-kirjaga 1 kuu ette või avaldades sellekohase info Edasi.org veebilehel.
  • Tasuliste artiklite täismahus kopeerimine ja levitamine sotsiaalmeedias ei ole lubatud.

Märkused:

  • Edasil on õigus tellimuse tingimusi muuta teavitades sellest 1 kuu ette ja avaldades sellekohase info Edasi.org veebilehel.
  • Tasuliste artiklite täismahus kopeerimine ja levitamine sotsiaalmeedias ei ole lubatud.