Kas kaugtööga rahuloluks on retsepti? “Ettevõte ja ülikool”

Foto: Tanel Meos.

Tööga rahulolu on nimetatud vahel ka moekamalt tööõnneks või tööalaseks heaoluks. Mõiste sisu see aga ei muuda. Tööga rahulolu on positiivne emotsionaalne seisund, mis töötajas tekib, kui ta on rahul nii töö sisu kui töökeskkonnaga. Töötaja on rahul, kui tema väärtused langevad kokku organisatsiooni väärtuste ja ootustega. Kui siit võib järeldada, et tööga rahulolu on n-ö pehme teema, siis pole see kaugeltki tõsi. Tööga rahulolematus läheb kalliks maksma nii organisatsioonile kui majandusele tervikuna. Maailma Tervishoiu Organisatsiooni andmetel on töötajate depressiooni ja ärevuse kulu maailmamajandusele 1 triljon USA dollarit aastas, mis tuleneb tootlikkuse vähenemisest (WHO, 2022).

Rubriigis “Ettevõte ja ülikool” kirjutavad Tallinna Ülikooli teadlased kord kuus ühel ühiskondlikult ja majanduslikult olulisel (tuleviku)teemal. Rubriigi eesmärk on näidata võimalusi, mida ettevõtetele ning avalikule ja kolmandale sektorile pakub koostöö ülikooliga. Seekordse artikli autorid on Tallinna Ülikooli organisatsiooni- ja arengupsühholoogia lektor Kadi Liik, Rahandusministeeriumi infotehnoloogia keskuse personalijuht Katrin Noormägi ning Nexd OÜ juht Erik Tammenurm.

Töökeskkond – muutunud, aga muutumatult tähtis

Uuringud on näidanud, et töötaja rahulolu mõjutegurina on töökeskkond olulisem, kui võiks arvata. Organisatsioonis seatud reeglid, väärtused, kultuur jm loob keskkonna, mis toetab töö tegemise tunnet ja loob arusaama, et see on eraelust väljaspool. Ka liiklemine tööle ning töölt koju aitab tekitada keskkondade vaheldumise tunnet ja loob võimaluse ühe keskkonna pinged maha jätta ning neid mitte teise keskkonda üle kanda. Kuna kaugtöö tingimustes esineb liiklemist vähem, on järjest tähtsam küsimus: millised on töö ja eraelu vahel ümberlülitumise võimalused?