The Economist: pidžaamarevolutsioon ehk kaugtöö võidukäik rikkas maailmas

Kontoritel on oma roll ka pärast pandeemia lõppu – isegi kui need jäävad enamasti tühjaks. Foto: Shutterstock

Aina kasvav hulk uuringuid annab vihjeid, miks kaugtöö üha enam võimutseb. Arusaamad kontoritöö tulevikust on muutumas.

Artikkel on esmalt ilmunud ajalehes The Economist. Edasi avaldab tõlke väljaande loal.

2020. aasta veebruaris veetsid ameeriklased keskmiselt 5% oma tööajast kodus. Maikuuks oli see osakaal ühiskonna üha laialdasema sulgemise tõttu tõusnud 60 protsendini – sama trendi võis täheldada teisteski riikides. Paljud inimesed, kellele kodust töötamine võis näida kohustustest kõrvale hiilimisena, eeldasid, et peagi naastakse taas pandeemia eel normiks olnud kontoriellu. Öelda, et see pole nii läinud, on üsna leebelt väljendatud.