Eesti tugevus on rahva positiivne kannatamatus. /Lennart Meri/