Jah, sa suudad seda. Harju selle mõttega. /Steve Jobs/