Podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis”Patty McCord: suhtuge oma inimestesse kui vastutustundlikesse täiskasvanutesse

Juhtimiskoolitaja ja -konsultandi Veiko Valkiaineni podcasti seekordseks vestluskaaslaseks on Netflix’i endine personalipealik ja raamatu “Jõud: kuidas luua vabadusest ja vastutusest kantud töökultuuri” autor Patty McCord, kes usub, et juhtimise peamiseks ülesandeks on kujundada organisatsioonikultuur, mis ei pidurdaks ega takistaks tiimi tulemuslikkust. Võti selleks peitub inimeste kohtlemises vastutustundlike täiskasvanutena.

Mõtteid vestlusest:

  • Kui tavapäraselt tähendab organisatsiooni kasv seda, et tegevuse keerukuse haldamiseks hakatakse kehtestama kõikvõimalikke protseduure ja reegleid, siis Netlix’i vastus oli risti vastupidine: loobume võimalikult paljudest reeglitest ning suhtume oma inimestesse kui vastutustundlikesse täiskasvanutesse.
  • Paljud parimad juhtimispraktikad lähtuvad seisukohast, et töötajad ei suuda võtta ise enda eest vastutust ning juhtimine ongi seetõttu taandatud n-ö lapsehoidja rollile.
  • Paradoksaalsel moel oleme omaks võtnud hulga juhtimispraktikaid, mis justkui peaksid aitama kaasa tulemuslikkusele, kuid Patty sõnul oleme sellega hoopis inimesed halvanud.
  • Netflix loobus paljudest poliitikatest ja protseduurireeglitest, sest tajuti, et need külvavad pigem ebaefektiivsust ning takistavad sellega inimeste tööd.
  • Juhendite ja protseduurireeglite mitteomamine aga ei tähenda segadust ja kaost. Juhtkond hakkas kokku panema palju laiapõhjalisemat Netflix’i väärtuste ja oodatud käitumismustrite kirjeldust, mis selgitas inimestele, kuidas me siin Netflix’is toimime ja toimetame. See oli kogum põhimõtteid ja printsiipe, mis settisid ligi kümne järgneva aasta jooksul tänaseks juba tuntud Netflix’i organisatsioonikultuuriks, mille kaks alustala on vabadus ja vastutus.
  • Netflix’i kogemus ütleb, et inimestele suurema vabaduse võimaldamine, inimeste kohtlemine vastutustundlike täiskasvanutena annab jõudu ettevõtte edasisele kasvule.

PS! Patty on peaesineja PARE aastakonverentsil “Käigu vahetus”, mis toimub 11.-12. aprill 2019.

Veiko Valkiainen

Juhtimisblogi ja podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” eestvedaja Veiko Valkiainen on psühholoogia ja psühhoteraapia alase hariduse ning üle 15-aastase juhtimise arendamise alase töökogemusega professionaal, kes keskendub oma töös meeskondade tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Loe artikleid (81)