Kaido Pajumaa: süvameeskonna liidrid ehk kelle käes on sinu meeskonnas tegelik võim?

Foto: Shutterstock.

Paljud meeskonnad on hädas juhtidega, kes küll räägivad meeskonna ühisest edust, kuid ei julge vastu astuda töötajatele, kes selle edu nimel ei pinguta. Või kelle käitumine selle saavutamist isegi takistab. Nimetagem selliseid isikuid “süvameeskonnaks” – grupp inimesi, kes ei tunne end vastutavana meeskonna ühise edu, vaid isikliku mugavuse ja heaolu eest.

Juhi roll on toetada ühiste eesmärkide saavutamist

Meeskonnad luuakse selleks, et koos midagi saavutada. Meeskondadel on juhid selleks, et toetada meeskonnaliikmete isiklikku tööd ja omavahelist koostööd. Samas ei peaks olema juhid ainukesed, kes end koostöö ja ühiste tulemuste saavutamise eest vastutavana peaksid tundma. Ideaalis võiksid seda tunda kõik töötajad.

Koostöö tagamiseks ning meeskonnavaimu loomiseks on juhile oma juhi poolt antud võim – õigus oma meeskonnalt nõuda suhtumist ja käitumist, mis toetab ühiste eesmärkide saavutamist. Miks aga mõned juhid seda võimu ei kasuta?

Kaido Pajumaa

Kaido Pajumaa on meeskondade ja juhtide koolitaja. Tema peamiseks huviks on, mida töötajad ja juhid saaksid ära teha selleks, et tööl veedetud aeg oleks põnevam, positiivsem ja tulemuslikum. Loe artikleid (50)