Lauri Mälksoo: rahvusvaheline õigus – et püsima jääda, tuleb edasi liikuda

Lauri Mälksoo: Foto: Kairit Leibold/ERR, Scanpix

Plus ça change, plus c’est la même chose – mida enam see muutub, seda enam jääb see samaks. Huvitav, kas see prantsuse teravmeelsus võiks kehtida ka rahvusvahelise õiguse kohta?

Läänemaailmas räägitakse rahvusvahelisest õigusest (ka rahvaste õigusest) juba alates 17. sajandist. On ju selge, et Euroopa ja maailm on selle aja jooksul väga palju muutunud. Rahvusvaheline õiguski on selle nelja sajandiga teinud läbi hulga muutusi, ent jäänud mõneski lähtekohas siiski äratuntavalt samaks. Kui satume lugema Hugo Grotiuse teedrajavat raamatut “Sõja ja rahu õigusest” (1625), siis saame suuresti aru, mida ta rahvusvahelise õiguse all silmas peab.

Lauri Mälksoo

Artikli autor Lauri Mälksoo on Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor. Loe artikleid (1)