Kalev Stoicescu. Väärtus- ja huvipõhised rahvusvahelised organisatsioonid jäävad ellu

Kalev Stoicescu. Foto: Remo Tõnismäe, Postimees.

NATO, EL, ÜRO näivad komistavat ühe ja sama probleemi otsa: NATO Türgi, EL Ungari ning ÜRO Venemaa ja Hiina huvide otsa. Millised on suurte rahvusvaheliste organisatsioonide peamised katsumused ja mis võiksid olla realistlikud ootused muutusteks.

Artikkel on esmalt ilmunud Edasi paberajakirja sügisnumbris (september 2022).

Tänapäeval tegutsevad rahvusvahelised ehk riikide või valitsuste vahelised organisatsioonid tekkisid külma sõja ajal või selle järel toimunud muutuste lainel. Erineva kultuuri ja väärtustega riikide gruppidest koosnevad organisatsioonid seisavad silmitsi väga tõsiste probleemidega. Nad ei ole suutelised enam olulisi asju otsustama ega tegema, sest poliitilised ning ideoloogilised vastuolud on muutunud liiga suureks.

Kalev Stoicescu

Kalev Stoicescu on teadur mõttekojas Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus ning ta tegeleb küsimustega, mis puudutavad Venemaa välis- ja sisepoliitikat, kuid ka sõjalisi, majanduslikke, meedia ja vähemusgruppidega seotud arenguid. Loe artikleid (13)