Annegrete Johanson: kuidas edukalt konflikte lahendada

Annegrete Johanson.

Konflikte esineb kõigi meie elus ning oskused nendega toimetulekuks on vajalikud igal elualal – kodus, tööl, koolis, kogukonnas (naabritevahelised tülid). Paraku ei õpeta neid oskusi meile keegi. Konfliktide lahendamisel on abi kolmest lihtsast taastava õiguse printsiibist, mille järgimine võimaldab meil oma igapäevaelu ja suhetega paremini toime tulla.

Eestlased ei kipu väga avatult teiste inimestega oma mõtetest, tunnetest ja vajadustest rääkima. Sageli oletatakse, mida teine inimene mõtleb ja tunneb, kuigi tegelikkus võib olla hoopis vastupidine sellele, mida me ette kujutame. Probleemide korral kannatatakse tihti vaikides, kuni lõpuks konflikt suure leegiga lahvatab. Teises äärmuses aga minnakse ka sugulaste või naabrite vahelisi tülisid kohtusse lahendama, kuigi piisata võiks palju vähemast.

Igal inimesel on olukorrale oma vaatenurk – ühe poole taju ja kogemus sellest, miks ja millal konflikt tekkis, ei pruugi kattuda teise poole omaga. Konflikt on justkui pusle, mille tervikpilti on võimalik kokku panna vaid rääkides ja kuulates. Pusle kokkupanekul on meil palju õppida taastava õiguse mõtteviisist. Taastav õigus on konfliktide lahendamise viis, mille kaudu heastatakse tekkinud kahju. Taastava õiguse eesmärk on osapooled kokku tuua, anda neile selgitamise ja ärakuulamise võimalus ning jõuda kokkuleppele, kuidas tekkinud kahju hüvitada ja õiglustunne taastada, nii et juhtunu jääks minevikku.