Annika Laats: ristiinimese vabadusest ja vaktsineerimisest

Narkissos omaenda peegelpilti imetlemas (fragment), Michelangelo Caravaggio. Allikas: Wikimedia Commons

Vaktsiinide mõju ja kõrvalmõjude üle võib arutleda nii- ja naapidi, kuid keskseks küsimuseks on, kas ma hoolin rohkem endast või teistest inimestest. Piibel ei lase meil neis asjus kaksipidi mõtelda. Pigem kannata ise, kui et sa lased kannatada teisel.

Priius, kallis anne, taeva kingitus kõigile toob õnne sinu valitsus;
kus sind pole leida, seal on viletsus; meie poole heida kallis varandus!
Ei küll pane tähel sind veel kõik maailm; veel on mitmel mehel süda sulle külm.
Siiski pean mina väga kalliks sind, sest et päästsid sina võõrast ikkest mind.

Need read pärinevad helilooja, mitmete laulupidude üldjuhi, esimese Eesti entsüklopeedia koostaja, teoloogiharidusega Karl August Hermanni (1851-1909) sulest. Priiuse- ehk vabadusearmastus ajas tollaseid eestlasi laulma-luuletama, tänaseid pigem klähvima ja kähmlema. Sõnades peame vabadust kõik ju väga kalliks, aga meie arusaamine vabaduse tähendusest on hägune ja vastukäiv.  Seisame kiivalt oma priiuse kaitsel, aga mõistame seda kohati lausa kardinaaselt erinevalt.

Annika Laats

Annika Laats on kirikuõpetaja ja Tallinna lastehaigla hingehoidja. Kord kuus ilmuvate "pühabajutluste" vahendusel saab Edasi lugeja osa Risti kiriku võlvide all kõlavast humaansest sõnumist. Annika usub, et kui kasvõi osagi neis jutlustes öeldust on tõde, siis on see kõige tähtsam, mida inimesel elus üldse teada tasub. Loe artikleid (65)