Kaido Pajumaa: hea juhtimine on iga ettevõtte hapnikukraan

Missuguseid teadlikke samme oled sa näiteks viimase nädala jooksul teinud, et meeskond hästi toimiks? I Foto: Shutterstock

Mõnikord küsitakse koolitustel (eriti juhtimiskoolitustel), et kas on häid näiteid ettevõtetest, kes tõesti investeerivad juhtimise kvaliteeti ja juhtide arendamisse ning neil on selle kohta ette näidata ka reaalsed korrelatiivsed tulemused.

Jah, on! Näiteks Google, üks meie aja kõige edukamaid ettevõtteid – mitme miljardi dollari väärtusega firma, kes põhimõtteliselt analüüsib, mõõdab ja rakendab peaaegu igat väiksematki liigutust, et see annaks mõõdetava panuse tulemustesse. Sealhulgas juhtimises. Mida on Google hea juhtimise kohta siis avastanud?

Projekt “Oxygen” (“Hapnik”)

Just sellist põnevat nime kannab üks Google’i kuulsamaid juhtimisalaseid uurimisprojekte, sest tõepoolest – hea juhtimine on iga ettevõtte hapnikukraan. See, kuidas juhid oma tiime juhivad, määrab ju perspektiivis selle ettevõtte edukuse. Uuring viidi läbi 10 aastat tagasi, aga see, kuidas Google on selle ajaga arenenud, pigem kinnitab uurimisprojekti järelduste paikapidavust.

Siinjuures võib head juhtimist muidugi tõlgendada mitmeti – paljud juhid tõlgendavad seda tugevate valdkonnapõhiste teadmiste omamisena. Selle lähenemise järgi on heaks juhiks inimene, kes tunneb oma ala – tal on teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused. Järelikult on ta hea juht.

Siiski võib tekkida küsimus, kas headest teadmistest ja oskustest piisab, et meeskond tööle panna.

Jah, spetsialistina võib inimesel oskustest ja teadmistest kasu olla, aga kui rääkida juhist, siis tema keskseks ülesandeks peaks olema ikkagi tiimi käimatõmbamine.

Siin ei pruugi valdkonnapõhistest tippteadmistest nii palju kasu olla. Ja seda mõistab ka Google. Seepärast käivitatigi projekt “Oxygen” – mõõtmaks ja mõistmaks, millised juhtide käitumisviisid-omadused korreleeruvad heade tulemustega.

Projekti käigus leidis kinnitust, et need 10 käitumist-omadust on korrelatiivselt seotud parimate tulemustega.

  1. Hea juht on coachiva juhtimistiiliga.
  2. Hea juht jõustab meeskonda ning ei tegele mikromanageerimisega.
  3. Hea juht loob kaasava tiimikultuuri ja seisab hea selle edu ning heaolu eest.
  4. Hea juht on produktiivne ning tulemustele orienteeritud.
  5. Hea juht on hea suhtleja – ta kuulab ja jagab informatsiooni.
  6. Hea juht toetab töötajate arengut ning räägib töötajatega nende arengust.
  7. Heal juhil on selge nägemus meeskonnast ja visioon/strateegia.
  8. Heal juhil on olemas olulised tehnilised teadmised tiimi nõustamiseks ja toetamiseks.
  9. Hea juht teeb koostööd ülejäänud organisatsiooniga (teiste juhtidega).
  10. Hea juht on hea otsustaja (otsuste langetaja).

Kuidas saaksid sina sellest nimekirjast kasu?

Kõige lihtsam on end näiteks neis kümnes punktis kümne palli skaalal hinnata. Kuna Google on leidnud, et ka värskete juhtide puhul on nimetatud punktide rakendama hakkamine ning meeskonna tulemuste paranemine omavahel selgelt seotud, siis tasub nendesse suhtuda tõsiselt. Alustades näiteks punktist 1 – kas ma tunnen juhina, et olen oma töötajatele hea coach? Kas ma toetan nende arengut ja tulemusi 1-1 sessioonidega ja selle käigus küsimuste esitamisega (on see ju peamine coach’i ülesanne)?

Või punkt 2 – kas ma jõustan oma meeskonda? Missuguseid teadlikke samme oled sa näiteks viimase nädala jooksul teinud, et meeskond hästi toimiks? Ja ma ei pea silmas seda, et meeskonnaliikmetel oleks tööülesanded teada ja töövahendid käeulatuses. Pigem pean silmas meeskonna sisekliimat, “meie-tunnet” ja üldist suhtlusdünaamikat – milline on õhkkond, kui palju on inimesed aruteludesse kaasatud jne.

Nii saad kõik kümme punkti läbi käia ning Google’i juhtide sarnaselt nendest endale tegevuskava (arengukava) koostada. Ning nagu Google kinnitas, on tulemuste paranemine nende juhtimislike tegevuste kaudu vältimatu.

Kaido Pajumaa

Kaido Pajumaa on meeskondade ja juhtide koolitaja. Tema peamiseks huviks on, mida töötajad ja juhid saaksid ära teha selleks, et tööl veedetud aeg oleks põnevam, positiivsem ja tulemuslikum. Loe artikleid (50)