Gunnar Toomemets: teine käik sisse!

Gunnar Toomemets I Foto: Luminor

Kuidas olla võimalikult tulemuslik ja teha plaanitu vastavalt kokkulepitud ajakavale või veelgi kiiremini? Oluline küsimus, millega ilmselt maadlevad mitmed juhid Eestis. Kas on olemas niiöelda „teine käik“, mille sissepanekul kõik hakkabki kiiremini toimuma?

Ettevõtte tulemuslikkuses on palju kinni meeskonnas, juhis ja juhtimiskultuuris. Olulisel kohal on tulemuslikkuse juhtimissüsteemid – kuidas saavad paika eesmärgid ning kuidas jälgitakse nende täitmist. Juhtide roll on siin ülioluline. See nõuab juhilt järjekindlust, parimate praktikate tundmist ning enda arendamist. Osade juhtide jaoks on teiste ning iseenda arendamine ilmselge ja isegi kerge, teiste jaoks seevastu tõsine väljakutse.

Eesti juhid ja juhtimiskultuur on pidevas arengus. Hea meel on näha, et juhtide arendamise olulisus tõuseb, kuid meil on pikk tee minna. Palju on räägitud juhi rollist oma inimeste arendamises, kuid sama oluline on ka juhi enda areng. Võib vaielda, kui palju oma ajast peaks juht enda arengusse panustama, kuid sellest olulisem on enda arendamise teema olemasolu juhi laual.

Panustades ettevõtete juhtimiskultuuri, arendame ettevõtete tulemuslikkust. Läbi selle arengu loome väärtust kogu riigi majandusele. Sellel oleks laiapõhjalisem mõju, selle asemel, et valida välja ainult mõned sektorid, mida eelisjärjekorras arendada. Juhtide areng on oluline kõikides sektorites ja ettevõtetes.

Kas igapäevaelus on juhil või tippspetsialistil oma arengus võimalus sisse panna teine käik? Mis võiks olla see tõhus ja kättesaadav abivahend?

Arengu katalüsaator: mentorlus

USAs on arengu katalüsaatorina laialdaselt kasutuses mentori kasutamine. Seda mitte ainult juhtide ja tippspetsialistide seas, vaid ka algkoolis, kõrgkoolis jne. Mentori roll on aidata mõelda inimese võimalike väljakutsete üle ja samas anda ka näpunäiteid nende kergemaks ületamiseks.

Olles ise mentorlusega kokku puutunud saan kinnitada, et see on tõepoolest arengu katalüsaator. Mentorlus on justkui inimese arengu teine käik. Mentor aitab juhil ennast analüüsida ning vaadata teise pilguga tekkinud olukordi. Aitab üle saada laual olevatest väljakutsetest ja vältida lihtsaid vigu, mis võivad ette tulla. Samas tekitab mentori kasutamine inimeses täiesti uusi ideid ning võimekust, mille olemasolust polnud ta varem isegi teadlik. Mentori kasutamine võib kaasa tuua heas mõttes plahvatuse, tulemuslikkuse tõusu ja silmaringi laienemise.

Mitte keegi meist pole valmis juht. Õppida ja edasi liikuda saab läbi kogemuste. Mentorlus aitab seda tempot tõsta. Rääkides meie ettevõttes praktikantidega ma näen kuidas nad janunevad uue info järele ja on valmis õppima. Mentori kasutamine aitaks neil oma teel saades spetsialistiks või juhiks vältida enim ettetulevaid vigu.

Olen seda meelt, et mentorlus on väga hea abivahend oma tiimiliikmete kaasamisel, arendamisel ja ühte jalga käimisel. Peter Drucker on hästi öelnud: ettevõtte kultuur sööb strateegiat hommikusöögiks! Kui pole paigas juhtimiskultuur, siis ei saa sa piisava kiirusega edasi liikuda oma strateegiliste valikute rakendamisel! Ettevõtte kultuur ja juhtimiskultuur peab olema ühtne ning paigas.

Luminor on uus ettevõte ja oleme teel juhtimiskultuuri ühtlustamisel. Oleme paika pannud pikaajalise strateegilise plaani, mis eeldab muuhulgas seda, et käime ühte jalga ning toetame teineteist. Strateegilise kava ellurakendamise tõhusus, tulemuslikkus ja tempo on meie jaoks olulised. Sellest tulenevalt alustab juba oktoobris esimene Luminori juhtide mentorprogramm. Programm, kus kogenud juhid üheskoos värskete juhtidega ning tippspetsialistidega panustavad teineteise arengusse ja ühtlustavad oma arusaamist juhtimiskultuurist. Kõik selleks, et Luminor saaks läbi oma juhtide arendamise liikuda strateegiliste valikute teostamisel jõudsalt edasi!

Minu kui ettevõtte juhi soov on, et mul oleks parim tiim, mis teeks parimat tulemust. Parimat tulemust nii kliendi, töötaja enda kui ka omanike jaoks. Juba järgmise aasta kevadel saame vaadata tagasi ja näha, kas Luminori juhtide mentorprogramm oli osalejate jaoks TEINE KÄIK!

Gunnar Toomemets

Gunnar Toomemets on Luminor Eesti juht. Loe artikleid (1)