Meediaülevaade: naabrid räägivad. 22.04.23

Illustratsioon: Ander Avila

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Noorte vaimne heaolu ja tervis ning poliitika kohtuvad lõpuks?

Algavatel valitsusläbirääkimistel peaks olema üheks teemaks noorte vaimne heaolu ja tervis, kuna noori esindavad ja noortega tegelevad organisatsioonid on vastavad tervitused erakondadele ning eeldatavale valitsusele edastanud. Rõhutades seejuures, et organisatsioonide andmetel ähvardab 15–29-aastastest Soome elanikest kuni 60 000-t tõrjutus ning kuni iga neljas noor kannatab vaimse tervise häirete all. Soovitakse ka, et valitsus esmalt defineeriks, mida noorte heaolu üldse tähendab, et seda saaks siis ka mõõta. Samuti tuleks senisest paremini hinnata poliitika mõju noortele. Loe edasi: YLE, YLE ja YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (165)