Podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis”Tõnu Viik: ülikooli toode on siinsete inimeste intellektuaalne areng

Psühholoogi ja koolitaja Veiko Valkiaineni juhtimisalane podcast’i seekordseks vestluskaaslaseks on Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik. Tõnu on filosoof, pikaaegne filosoofiaprofessor. Tema akadeemiline teekond on muljetavaldav – alates Moskva Riikliku Ülikooli lõpetamisest kuni doktorikraadi kaitsmiseni Atlantas, Eesti Humanitaarinstituudi professorist EHI rektorini. Viimased aastad on Tõnu töötanud TLÜ Eesti Humanitaarinstituudi direktori ja Tallinna Ülikooli humanitaarinstituudi direktorina.

Meie vestlus kulgeb erinevaid radu pidi ning puudutab muuhulgas näiteks seda, kuidas muuta TLÜ teadustööst lähtuv panus Eesti ühiskonna jaoks nähtavamaks ja parandada selle kaudu ülikooli kuvandit Eesti avalikkuses. Samuti räägime sellest, kuidas muuta õppimine ülikoolis inspireerivaks, motiveerivaks kogemuseks nii tudengi kui ka õppejõu jaoks. Mind kõnetas siinjuures väga mõte, et ülikooli juhtimine peab looma akadeemilise keskkonna, kus nii õppejõududel kui ka tudengitel oleks võimalik ennast parimal moel arendada nii isiksuse, teadlase kui ka ühiskonna liikmena.

Mõtteid vestlusest:

  • Akadeemilises maailmas vast ongi inimeste juhtimise kontekstis kõige olulisem ja ka keerulisem inimeste motiveerimine. Inimesi saab mõjutada muidugi erineval moel – saab ähvardada, käsutada administratiivse jõuga, saab rahaliselt inimesi motiveerida jne. Aga akadeemilises asutuses inimeste motiveerimine peaaegu alati omandab niisuguse vormi, et sa pead andma inimestele võimaluse teha seda, mida nad oma kutsumusena tajuvad. See on akadeemilises maailmas peamine motivatsiooniallikas, rahaline motivatsioon peab seda tegevust toetama niipalju, et inimesed saaksid oma kutsumust järgida. No näiteks, et nad ei peaks samal ajal kuskil mujal töötama ja seeläbi elamiseks lisaraha teenima. Seega meie inimeste motiveerimine, nö tähendusloome mõttes, ongi see, mida juht oma põhitööna teeb.
  • Akadeemilise asutuse ja tavapärase äriettevõtte erinevus seisneb selles, et me ei saa siin motiveerida inimesi mingisuguse neist väljaspool asuvate eesmärkide nimel pingutama; no näiteks nagu mingi parima toote loomise või teenuse pakkumise näol. Meie toode, kui nii võib väljendada, ongi siinsete inimeste intellektuaalne areng. Mis tähendab, et siinsed inimesed peavad jõudma ise uute ideedeni, millega suudetakse inspireerida üliõpilasi ja mille põhjal suudetakse kirjutada artikleid, osaleda teadusuuringutes, saavutada teadusmaailmas tunnustust jne. Meie eesmärk ongi toetada siinsete inimeste, kes siis on siia ülikooli kokku tulnud, isiklikku arengut ja eneseteostust just selles osas, mis puudutab teadus- ja õppetööd.

Veiko Valkiainen

Juhtimisblogi ja podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” eestvedaja Veiko Valkiainen on psühholoogia ja psühhoteraapia alase hariduse ning üle 15-aastase juhtimise arendamise alase töökogemusega professionaal, kes keskendub oma töös meeskondade tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Loe artikleid (81)