Coach Ruti Einpalu: startup on mentaliteet & mõtteviis

Uus põlvkond ei lepi vanamoodi töötamisega. See on nii teistmoodi, et paljud uued ettevõtted väldivad vana kooli juhtide värbamist – lihtsalt ei sobi.

Viimasel Äripäeva personalitöö aastakonverentsil räägiti läbi kogemuslugude, kuidas see “teistmoodi” välja näeb. Kuidas leida firmasse seda uue põlvkonna inimest, kuidas teda tööl hoida ja kuidas tema potentsiaali toetada?

Reportaaž tegelikkusest –  Transferwise, Pipedrive & GoWorkaBit

Nende organisatsioonide personaliinimeste energia ja säravad silmad panid kuulajatel vere kiiremini käima ja mõtted liikuma, mida kõike võiks ja saaks teha. Ka minu peas lükkas see ühe filmilindi käima, rändasin ajas edasi ja tagasi.

Kristiine Pipedrive: “Tööle kandideerijate jaoks on tähtsad kaks märksõna – tähenduslik töö ja minu inimesed. Ja organisatsioon peab valiku tegemisel silmas seda, kas inimese tulevikuunistused saavad täituda Pipedrive’is.” Kandideerijal tuleb tihtipeale sooviavaldus vormistada video-CV-na.

Kairi Transferwise: „Meie edu saladus on vestlused. Oled edukas juht, kui sa aitad oma inimestel edukas olla. The power of autonomy!” Tiimid istuvad maha ja otsustavad ise, mis on probleem ja kuhu oma energia suunata. Tagasiside kultuur on eluline ja edasiviiv. Juhid on eeskujuks ja juhi roll on lahti mõtestatud läbi väärtuste. Väärtused elavad päriselt töötajate lugudes ja klientide lugudes.

Kui vaadata Transferwise väljakutseid värbamisel, siis üks väljakutse on asjaolu, et raske on värvata kogemusega juhte. Põhjus – nad hakkavad inimesi oma juhtimisega segama! Inimesed on harjunud ise otsustama, initsiatiivi võtma ja vastutama.

Kõige eelneva kinnituseks tuli lavale Kei GoWorkaBit’ist ja keeras kogu asjale veelgi vinti peale. Ta kirjeldas igapäevatööd, muuhulgas seda, kuidas neil ei ole kontorit ja ka puhkust mitte. Inimesed juhivad ennast, oma elu ja tööd nõnda, et isegi puhkus tavapärasel kujul ei ole enam teema. Ta tõestas omaenda olemasoluga seda, et tulevik on kohal ja sellel on säravad silmad.

Tegelikult saab iga inimene olla startup, kui ta otsustab see olla

Minu filmilint oli selleks ajaks end kerinud … aastasse 1993, Hansapanga algusaegadesse. Olin neid kolme esinejat kuulates jõudnud tõdemuseni, et Hansapank oli minu jaoks üsna samasugune, reegleid avardav, Eesti vägev start-up.

Organisatsioon, kus töö oli tähendusega, arendas ja andis tiivad! Inimesed olid omad! Vestlused olid edasiviivad ja initsiatiiv ja vastutus olid õigel kohal. Olulisim oli sama, detailides sadu erinevusi.

Kokkuvõtvalt tahaks öelda, et startup ei ole seotud kindlate valdkondadega, ta ei ole seotud ka vanusega. Startup on mentaliteet ja mõtteviis. See on uute radade avastamine, oma viisi leidmine, õigete inimestega tähenduslike asjade tegemine. Täpselt nii nagu Transferwise, Pipedrive ja GoWorkaBit on täna loonud oma kultuuri.

Iga organisatsioon võib ja saab olla startup. Tegelikult saab ka iga inimene olla startup, kui ta otsustab see olla. Palgatöötajana, ettevõtjana, freelancerina… Võtta vastutus ja initsiatiiv, otsida oma tööle suurem tähendus ja kasvatada endale tiivad.

Eluetapid on erinevad, aga esimene asi, mida iga inimene saab ise teha, on olla uudishimulik ja panna elu tähele.

Vaata ka:
Kõik võivad kokata
Mida tähendab, kõik võivad kokata

Ruti Einpalu

Ruti Einpalu on üle kümne aasta viinud läbi juhtide arenguprogramme ja koolitusi, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele. Viimastel aastatel on koolitamisele lisandunud töö mentori ja coachina. Coachingust on saanud minu tõeline kutsumus. Näen selles kõigile ammendamatut arenguvõimalust. Ruti Einpalu kuulub International Coach Federation Estonia (ICF Estonia) ühingusse. Rohkem artikleid leiad blogist rutieinpalu.com. Loe artikleid (35)