Regilaulu podcast. Liisi Koikson“Neiu lahkumine isakodunt”

Liisi Koikson I Foto: Sadu-Triste Juurikas

Eesti Rahvaluule Arhiivis säilitatakse sadu tuhandeid rahvalaule ja need iidsed laulud on väga tähenduslikud oma elulisuses ning ilulisuses. Otsekui värske kodueesti õhk, milleta kodu ei oleks kodu. Vahendame Eesti Pärimusmuusika Keskuse ellu kutsutud regilaulu taskuhäälingut, kus tuntud lauljad laulavad ja kirjanikud kommenteerivad meie vaimset rahvavara.

Laulu “Neiu lahkumine osakodunt” aluseks on Kuusalu kihelkonnast pärit Miina Lamboti ja Anna Paalbergi laul. Laulu esitaja on Liisi Koikson, kommenteerib Hasso Krull. Pikkus 10 min.

Eesti pulmades olid pea iga tegevuse juures väga tähtsal kohal laulud, mida esitasid tavaliselt traditsioonilised pulmalaulikud ehk kaasitajad. Laul pruudi lahkumisel oma vanematekodust on üks osa eesti pulmatraditsioonis lauldavatest lauludest. Laulik pöördub pruudi poole ning kirjeldab tema tundeid ja räägib sellest, kuidas noorik jätab selja taha kõik oma senise elu ja lahkub oma uude koju.

Hasso Krull: “Eestis oli vanem ühiskond ilmselt matrilokaalne ja alati ei ole noorikud kodunt lahkunud. Naiste kogukond püsis koos: lapsi kasvatati koos, probleeme lahendati ühiselt. Mehed olid ringirändajad – kui nad tahtsid, võisid nad rohkem maailma näha. Muidugi nende elu oli ka vastavalt ohtlikum. Kui vana ühiskonnatüüp kuskil eelmise aastatuhande keskel muutus, lakkasid pulmad olemast lõbus sündmus. Neiu pidi kodunt ära minema, see oli kurb episood, seda võidi leinata, nagu ta oleks surnud. Lõuna-Eestis ja Setomaal on asi isegi nii kaugele läinud, et pruut suretatakse rituaalselt: tema ja kõik ta lähedased surevadki ära ja siis ta lauldakse uuesti ellu. See tähendab, et vana tava muutmist tajuti väga dramaatilisena.”

“Regilaulu podcast‘id kutsus Eesti Pärimusmuusika Keskus ellu pakkumaks kuulajaile ning lauljaile ehedas esituses eesti iidseid regilaule, et juhtida tähelepanu laulude poeetilisele vormile ja kõlale ning tuua tagasi lauldud regivärsi kaduma kippuvat funktsiooni. Regilaul on Eesti kultuuri tüvitekst ja väärib laiemat kasutamist, siia on kätketud meie rahva tuhandete aastate vältel korjunud ellujäämisstrateegia ja maailma mõistes eriline kunstiline omapära. Podcast’ide kunstiline juht on Lauri Õunapuu. Kõiki regilaulusaateid saab kuulata siit.