Podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis”Anna-Kaisa Oidermaa: praegu vajame inimlikku lähedust ja head kontaktihoidmist

Psühholoogi ja koolitaja Veiko Valkiaineni juhtimisalase podcast‘i seekordseks vestluskaaslaseks on kliiniline psühholoog, peaasi.ee keskuse nõustaja ja tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa. Kliinilise psühholoogina on ta tegutsenud pea 15 aastat ning tema eriliseks südameasjaks on noorte vaimne tervis. Juttu tuleb teemal, kuidas paremini toime tulla praegusele pea peale löödud elukorraldusele omase stressi ja ärevusega.

Mõtteid vestlusest:

  • Mis puudutab suhete hoidmist meeskonnas, siis kindlasti on praegusel ajal oluline võtta aega ka tööväliste teemade aruteluks. See on võimalus küsida nii iseendalt kui ka tiimiliikmetelt, kuidas meil päriselt läheb. Kuidas me end selles uudses situatsioonis tunneme. Millist tuge üks või teine inimene praeguses olukorras vajab. Millised on meie eelistused üksteisega suhtlemisel. Jne.
  • Soovitaksin juhtidel silma peal hoida oma inimestel, et nad oleksid hoitud ja märgatud, seda nii läbipõlemise kui ka laiemalt vaimse tervise heaolu vaates. Hea oleks jälgida, kas inimestes tekib tülpimuse märke, ärrituvust või suhete pingestumist – see kõik võib viidata läbipõlemise tunnustele.
  • Siin on hästi oluline, et juht annaks oma inimestele teada, et tema jaoks läheb päriselt ka korda, kuidas meeskonnaliikmed end vaimselt tunnevad. Selle väljenduseks ongi teema tõstatamine ja selle üle avatud ning inimlik arutelu.
  • Kui me viirusele eelnevas tööelus igapäevaselt kokku puutusime, kas kohvinurgas või muidu üksteise lauanurgale toetudes, siis ikka räägiti ka teemadel, mis puudutasid lisaks tööle ka muud elu. Nüüd aga, kui koostöö vorm on peamiselt virtuaalne ja veebikoosolekutest tulvil, ei pruugi jääda ruumi, et niisama elust ja olust mõtteid vahetada.
  • Sellist inimlikku lähedust ja head kontaktihoidmist on virtuaalmaailmas ehk vähem ja see on juhtidele väljakutse, kuidas head kontakti ikkagi ka uudses kaugtöö vormis elus hoida. Selleks võib võtta näiteks koosolekute alguses või lõpus natuke aega, et tiimilt küsida, kuidas neil muidu läheb, ja rääkida asjadest, mis neile tööväliselt ka korda lähevad. Nende väikeste kõrvalpõigetega on võimalik meeskonda tuua rohkem inimlikku kontakti ja seda kasvatada.

Veiko Valkiainen

Juhtimisblogi ja podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” eestvedaja Veiko Valkiainen on psühholoogia ja psühhoteraapia alase hariduse ning üle 15-aastase juhtimise arendamise alase töökogemusega professionaal, kes keskendub oma töös meeskondade tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Loe artikleid (81)