Kaido Pajumaa: võimuvõitlus ja kommunikatsioon – kriitilised edutegurid töösuhetes

Hiljuti sattusin kuulama tuntud suhtenõustaja Tiina Tiituse intervjuud, kus ta ütles lähisuhete kontekstis, et kõiki suhteid on võimalik parandada, teadvustades kaht olulist nähtust – võimuvõitlus ja kommunikatsioon. Kuigi Tiina rääkis sellest eelkõige romantiliste suhete valguses, pani see mind mõtlema ka töösuhetele, sest samad kriitilised tegurid mõjutavad neidki.

Võimuvõitlus suhetes

Mõned aastad tagasi osalesin abikaasaga põneval suhtekoolitusel “IMAGO”. Selle on välja töötanud 30 aastat suhtenõustajana töötanud Harville Hendrix, kelle enda abielu karidele jooksis. Ta hakkas endalt küsima, miks tema, kellel on kõik teadmised suhte hoidmise kohta olemas, ei suutnud siiski oma abielu päästa. Selliste küsimuste üle juureldes hakkaski Hendrix suhteid ja seal toimuvat dünaamikat jälgima värske pilguga, jõudes lõpuks Imago suhteteraapiani.

Imagos öeldakse, et iga suhe algab ilutulestiku faasiga, mille vältel mõlemad suhte osapooled tõdevad, et nad on leidnud enda unistuste kaaslase. Kõiki puudusi ignoreeritakse ja keskendutakse joovastusele, mida ajukeemia ilutulestiku faasis pakub. Kahjuks on see mööduv faas, mis asendub hiljemalt paari aasta pärast võimuvõitluse faasiga.

See on faas, kus osapooled hakkavad oma vajadusi partneri vajadustes esiplaanile tõstma, ning paljudele küsimustele ratsionaalsemalt (ajukeemia ja emotsioonide asemel) lähenema. Emotsioonid pole loomulikult ka selles faasis kuhugi kadunud – need on sageli lihtsalt asendunud palju mürgisematega. Üheks võimuvõitluse faasi tunnuseks ongi pidevad konfliktid – osapooled tunnevad, et teine ei arvesta ja ei märka ning teda ei saa usaldada, sest ta on isekas (ta seab enda huvid teistest kõrgemale).

Kommunikatsioon – koostööfaasi eeltingimus

Ekspertide sõnul lähevadki umbes pooled paarid võimuvõitluse faasis lahku, otsima seda õiget (sest tuleb välja, et alguses õigena tundunud inimene on tegelikult ikkagi isekas manipulaator).

Teine pool paaridest jõuab aga koostööfaasi, mille eeltingimuseks on tõhus kommunikatsioon. Selleks ongi Harville Hendrix välja töötanud kuulaja-kõneleja tehnika ehk Imago dialoogi, kus suhte osapooled võtavad aja maja ning räägivad teineteisega uudsel viisil: üks räägib ja teine peegeldab sõna-sõnalt tagasi, tagades nii selle, et osapooled päriselt ühtemoodi asjadest aru saavad.

Selliste dialoogide käigus võivad paljud võimuvõitluse faasis tekkinud konfliktid laheneda, sest osapooled avastavad, et asi ei ole isekuses ega pahatahtlikkuses, vaid suutmatuses end teisele arusaadavalt väljendada. Seda võimaldab aga Imago dialoog.

Võimuvõitlus ja kommunikatsioon töösuhetes

Mõnikord meeldib mulle nimetada oma meeskonnakoolitusi grupiteraapiaks. Ja seda mitte seetõttu, et olen terapeut või suhtespetsialist (mida ma kindlasti ei ole), vaid jälgides ruumis toimuvaid dünaamika muutusi, kui inimesed rääkima hakkavad.

Tuleb välja, et tegelikult näevad inimesed tuumprobleeme ühtemoodi ja soovitakse sama asja (mõnusalt töist ja sõbralikku töökeskkonda), aga pole võetud aega ning kohta enda väljendamiseks, mis ongi jätnud võimekatest isikutest koosneva meeskonna võimuvõitluse faasi. Võimuvõitluses mürgistest emotsioonidest pimestatud inimeste üheks tunnuseks on alati kaitses olek ning teiste selektiivne kuulamine, mis ei võimaldagi koostööfaasi edasi liikumist.

Luues aga ruumi turvalise õhkkonna, kus inimesed saavad oma mõtteid, tundeid ning ootusi üksteisele turvaliselt väljendada, avastavad sageli isegi vahetus konfliktis olevad töötajad, et tegelikult soovime me ju sama asja. Ning kuna hetkeks on kõik osapooled relvad maha pannud, on võimalik kokku leppida ka sammud koostöö alustamiseks.

Kaido Pajumaa

Kaido Pajumaa on meeskondade ja juhtide koolitaja. Tema peamiseks huviks on, mida töötajad ja juhid saaksid ära teha selleks, et tööl veedetud aeg oleks põnevam, positiivsem ja tulemuslikum. Loe artikleid (51)