Annika Laats: tõe teeviidad

Foto: Unsplash

Kes sa oled? Selle küsimusega saabus Jordani jõe ääres tegutseva Ristija Johannese juurde väärikas delegatsioon pealinnast. Neil oli ülesanne uurida välja, mis mees see niisugune on, kes tegutseb kusagil keset tühermaad ning kelle kuulutus tõmbab ligi tuhandeid. 

Ristija Johannes vastab neile, kes ta ei ole: ,,Ma ei ole Messias. Ma ei ole see, keda te mõtlete mind olevat. Ma ei ole see, keda te olete omale päästjaks oodanud. Ma ei ole selle rahva soovide ja igatsuste täitja. Ma ei ole tulnud teid Rooma ikke alt vabastama. Ma ei ole tulnud viima teid viie rikkaima riigi või õnnelikuma rahva hulka. Ma ei ole Jumal.”

Annika Laats

Annika Laats on kirikuõpetaja ja Tallinna lastehaigla hingehoidja. Kord kuus ilmuvate "pühabajutluste" vahendusel saab Edasi lugeja osa Risti kiriku võlvide all kõlavast humaansest sõnumist. Annika usub, et kui kasvõi osagi neis jutlustes öeldust on tõde, siis on see kõige tähtsam, mida inimesel elus üldse teada tasub. Loe artikleid (71)