Taavi Veskimägi: miks rätsepal pole pükse? “Hea juhtimine”

Taavi Veskimägi. Illustratsioon: Toon Vugts

Juhtide võimekus professionaalseid tööalaseid oskusi ka oma eraelu korraldamisel kasutada loob parema vundamendi ärieduks.

Me kõik teame rahvasuus levinud ütlusi, et kingsepal puuduvad kingad ja rätsepal kuub. Need levinud ütlused illustreerivad arusaama, et inimesed pole oma professionaalsete oskuste kasutamises enda isikliku elu korraldamisel sugugi sama head. Energia läheb kutsetööga raha teenimisele. Fookus on mujal. Professionaalsete oskuste kasutamine isiklikus elus jääb tagaplaanile.

Kuna emotsionaalselt, aga kaugtööga seonduvalt üha enam ka füüsilise ruumi mõttes, ei ole era- ja tööelu kaks teineteisest eraldi seisvat mõõdet, vaid meie üks ja ainus terviklik elu, siis seda olulisem on tööalaste eesmärkide ja tööõnne saavutamiseks tasakaalustatud ning korras eraelu. Inimesed on tööelu keskel oma võimalike eraeluprobleemidega. Tihti just eraelulised, mitte tööprobleemid takistavad inimestel kogu oma professionaalset võimekust avada, andmaks endast parim tööeesmärkide saavutamisel. See toob paratamatult kaasa olukorra, kus professionaalsetel organisatsioonidel tuleb üha enam pühendada huvi inimeste hakkamasaamisele eraelus. Vajadusel toetades ja suunates kolleege teadlikumalt oma eraelu korraldama. Eraelu allub samasugustele inimestega koos tegutsemise printsiipidele nagu tööelu. Kõik algab aga juhtidest endist. Kui hästi saavad juhid ise oma eraelu korraldamisega hakkama?

Taavi Veskimägi

Taavi Veskimägi on tippjuht, kes on juhtinud mittetulundusühinguid, erakonda, rahandusministeeriumi ja mitmeid äriühinguid. Viimased 12 aastat on ta olnud Eleringi juhatuse esimees. Loe artikleid (16)