Grete Arro ja Külliki Tafel-Viia: kuidas õppida õppima? “Ettevõte ja ülikool”

Foto autor: Tanel Meos

Pea kõik organisatsioonid seisavad silmitsi oskuste puudujäägiga, nenditakse enamikus tulevikutööd ja -tööjõudu käsitlevates uuringutes. Kui mitte täna, siis tekivad lüngad järgmise viie aasta jooksul. Väidetavalt ei ole tulevikus vaja ka vähemalt pooli praegu olemas olevatest oskustest. See kõik viitab sellele, et vajadus ja oskus õppida on üks tulevikukindlamaid pädevusi, mida inimestel ja organisatsioonidel on oluline omandada. Küsimus on – kas meie oskus õppida on piisav?

Rubriigis “Ettevõte ja ülikool” kirjutavad Tallinna Ülikooli teadlased kord kuus ühel ühiskondlikult ja majanduslikult olulisel (tuleviku)teemal. Rubriigi eesmärk on näidata võimalusi, mida ettevõtetele ning avalikule ja kolmandale sektorile pakub koostöö ülikooliga. Seekordse artikli autorid on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi teadur Grete Arro ja Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia EXU valdkonna juht Külliki Tafel-Viia.

Koolituste tulemuslikkuse statistika on murettekitav. Ettevõtete uuringutest üle kogu maailma on välja tulnud, et vaid veerand töötajatest leiab, et koolitustest on tööülesannete täitmisel kasu, ning vaid veidi enam kui 10% rakendab koolitustelt saadud teadmisi tööülesannete täitmisel. Ligi kolm neljandikku töötajatest tunneb, et hoolimata koolitustest ei ole neil piisavalt oskusi oma tööülesannete täitmiseks. Samal ajal kulutavad ettevõtted koolitustele aastas kokku enam kui miljard eurot. Seega kulub ettevõtetel väga palju raha tühja ning töötajate teadmised ja oskused on jätkuvalt puudulikud.