Katri-Liis Lepik: mis on mõjuettevõtlus ja milleks see oluline on? “Ettevõte ja ülikool”

Katri-Liis Lepik. Foto: Tanel Meos

Maailm meie ümber on kiirelt muutumas. Erinevad kriisid nagu keskkonnakriis, rändekriis, majanduskriisid, rääkimata pandeemiast, mõjutavad olulisel määral ettevõtlusvalikuid. Järjest vähem saab tänases võrgustunud maailmas mööda vaadata jätkusuutlikkuse vajadusest. Kriisid on tinginud nihke arusaamises, et ettevõtte tegevus järjest enam mõjutab ja on mõjutatud keskkondlikest ja sotsiaalsetest protsessidest. See on muutnud ka arusaama ettevõtte rollist ning eesmärkidest.

Rubriigis “Ettevõte ja ülikool” kirjutavad Tallinna Ülikooli teadlased kord kuus ühel ühiskondlikult ja majanduslikult olulisel (tuleviku)teemal. Rubriigi eesmärk on näidata võimalusi, mida ettevõtetele ning avalikule ja kolmandale sektorile pakub koostöö ülikooliga. Seekordse artikli autor on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi dotsent Katri-Liis Lepik.