Tulevik. Minu ülemus on robot ehk ootusärevus tehisintellektuaalse tuleviku ees. “Ettevõte ja ülikool”

Foto: Tanel Meos

Robotid on meie hulka saabunud selleks, et jääda. Eri liiki roboteist on suur kasu inimese abistamisel, aga ka inimesele liiga monotoonsete või arvutuslikult ülikeeruliste tööde tegemisel. Meie elu- ja töökeskkond on põhjalikult muutumas ning möödapääsmatuks saab vajadus õppida elama koos robotitega. Sellel suurte muutuste teel tuleb meil aga üksjagu hirme, ent ka seadusandlikke ja teaduslikke väljakutseid ületada.

Rubriigis “Ettevõte ja ülikool” kirjutavad Tallinna Ülikooli teadlased kord kuus ühel ühiskondlikult ja majanduslikult olulisel (tuleviku)teemal. Rubriigi eesmärk on näidata võimalusi, mida ettevõtetele ning avalikule ja kolmandale sektorile pakub koostöö ülikooliga. Seekordse artikli autorid on Janika Leoste, Külliki Tafel-Viia, Aija Sakova.