Taavi Veskimägi: tippjuhtidel on sotsiaalne vastutus kaitsta & edendada ühiskonna jaoks olulisi väärtusi

Charlottesville

Sellel kevadel pannakse poliitiliste erakondade poolt paika sisulised plaanid järgmise valimistsükli, 2019 -2023 eesmärkide osas. Mis on need väärtused ja ilmavaade, mida meie ettevõtted ja neid esindavad juhid soovivad näha? Mida me teame üldse meie tippjuhtide maailmavaatest? Ettevõtted ei saa asetada ennast väljapoole sotsiaalseid muutusi.

“Igaüks jäägu oma liistude juurde”?

Juhtimine ei ole väärtuste vaba tegevus. Juhtide ülesanne on kaitsta oma organisatsiooni tegevuse aluseks olevaid väärtusi. Seega on tippjuhtide kohustus, mitte ainult õigus osaleda avalikus arutelus – kuidas ühiskonda korraldada palju laiemalt kui ainult enda ettevõtte otsestes majandushuvides. Riigijuhtimise võimekus on kõigi ühiskonna liikmete juhtimiskompetentside summa.

Taavi Veskimägi

Taavi Veskimägi on tippjuht, kes on juhtinud mittetulundusühinguid, erakonda, rahandusministeeriumi ja mitmeid äriühinguid. Viimased 12 aastat on ta olnud Eleringi juhatuse esimees. Loe artikleid (16)