Elering: biometaan – ringmajanduse arengu tugisammas

Soodsa ja keskkonnasäästliku alternatiivkütusena on surumaagaas – CNG ehk compressed natural gas – muutunud kütuseturul üha suurema osakaaluga alternatiiviks bensiinile ning diislikütusele. Kui maagaas on fossiilne gaasiline kütus, siis sellega kütteväärtuselt ja muudelt omadustelt on samaväärne taastuvatest allikatest toodetud biometaan.

Eestis toodetakse biometaani 2018. aastast ning seda kahe tootmisjaama poolt. Viljandimaal Koksveres asub OÜ Biometaan ning Kundas Rohegaas OÜ tootmisjaam. Biometaani tootmine aitab omalt poolt kaasa ringmajanduse toimimisele – kui seni on biojäätmed olnud probleemiks, siis nüüd on meil lahendus, mis on nii keskkonnasõbralik kui ka tarbija jaoks odav.

Biometaaniga säästad loodust ja raha

Kuidas saab aga ebameeldivalt lõhnavast lägast, sõnnikust või muudest biojäätmetest kasulik biometaan?

Biogaasi tootmine on lihtsustatult kui lehma mao imiteerimine. Hapnikuta tootmismahutis on soojust 37-40 kraadi vahel, protsessi käigus lagundavad ning muundavad bakterid rohu- või orgaanika biomassi biogaasiks – selles on siis keskmiselt 50-60% metaani. Ülejäänu on valdavalt süsihappegaas ning kui see biogaasi puhastamisel välja võtta, saame 96%-98%-lise metaanisisaldusega biometaani, mis on kütteväärtuselt samaväärne maagaasiga, kus on metaani 96-98%.

Biometaan on kasutatav kõikjal, kus täna kasutatakse maagaasi – sealhulgas surugaasi (CNG) tarbivates autodes. Tänaseks on üle Eesti 20 CNG-kütust pakkuvat tanklat – neist enamik Eesti Gaasil ja Alexelal, kuid uute tulijatena on lisandunud tanklaga JetGas ja Krooning. Lähiaastatel on aga tanklaid veelgi lisandumas.

Samuti on biometaan rahakotisõbralik, sest CNGga sõites kulub 100 km läbimiseks sõiduautoga umbes 3,5 eurot, samas kui bensiiniga on kulu tavasõiduki osas keskmiselt 7 eurot 100 km kohta – täpne kulu sõltub konkreetsest sõidukist. Metaankütusega sõites puuduvad heitgaasides tahked peenosakesed, mis on tihti hingamisteede haiguste üheks põhjuseks linnades, lisaks ei ole heitgaasides pea üldse väävel- ega lämmastikühendeid, mis samuti õhusaastet ja happevihmasid põhjustavad.

Üheskoos vähendame õhusaastet!

Riik on asunud erinevate tegevuste kaudu arendama biometaani turgu Eestis. Praeguseks on Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu toetatud üle 20 biometaani tankimisvõimekusega tankla rajamist aastaks 2020 ning ühe biometaani tootmisjaama rajamist. Lisaks maksab riik biometaani turu arendamiseks iga transpordisektoris kulunud megavatt-tunni rohegaasi eest toetust. Tarbitud gaasi päritolu tõendamiseks on Elering AS kui gaasi põhivõrgu omanik ja süsteemihaldur loonud päritolutunnistuste süsteemi.

Loe lähemalt: biometaan ehk rohegaas

***

Promotsiooniartikkel on lugejale kasulikku ja huvitavat sisu pakkuv reklaamiformaat, kus ettevõte saab teksti, pildi või video vahendusel tutvustada oma parimaid kogemusi, tooteid ja teenuseid. Kõik “Promotsioon” lood on märgistatud ja Edasi poolt heaks kiidetud kui lugeja jaoks kasulikku sisu sisaldav materjal. “People don’t read ads. People read what interests them, and sometimes it’s an ad.” /Reklaamiguru Howard Gossage/