Annika Laats: miks Ta midagi ei tee?

Mõtlik I Foto: Philipp Rosenthal, Flickr, CC

Kuidas Jumal lasi sel juhtuda? Kuidas Ta laseb sündida hirmsatel, üle mõistuse traagilistel asjadel? Kus Ta sel ajal on? Mis Ta teeb – kas vaatab toimuvat, käed taskus, ükskõikselt pealt?

Mõnegi meelest on just maailmas sündiv kuri, katastroofid ja õnnetused need, mis seavad Jumala olemasolu kahtluse alla. ,,Kui Jumal oleks olemas – kui Ta oleks see, kelle Ta väidab end olevat – ei saaks midagi sellist juhtuda!’’

Need ei pea olema tingimata looduskatastroofid. Meie oma elus on perioode, kui tundub, et Jumal on meist ära pöördunud, ei hooli ega sekku. Ta on kas ükskõikne pealtvaataja või on Ta üldse olemast lakanud. Igal juhul ei saa Ta olla hea ja kõigeväeline, sest see, mis sünnib, on halb ning Tema ei võta midagi ette. Ta kas ei taha – mis tähendab, et Ta ei ole hea – või ei suuda, mis tähendab, et Ta ei ole kõigeväeline.

Annika Laats

Annika Laats on kirikuõpetaja ja Tallinna lastehaigla hingehoidja. Kord kuus ilmuvate "pühabajutluste" vahendusel saab Edasi lugeja osa Risti kiriku võlvide all kõlavast humaansest sõnumist. Annika usub, et kui kasvõi osagi neis jutlustes öeldust on tõde, siis on see kõige tähtsam, mida inimesel elus üldse teada tasub. Loe artikleid (54)