Janne Saarikivi. Kas põhjamaisel heaoluriigil on Soomes tulevikku? Aga Eestis?

Janne Saarikivi. Illustratsioon: Toon Vugts

Soomes on kevad olnud streikimise aeg. Äkki kuulutab see ka põhjamaise heaoluriigi mudeli lõppu? Streikinud on nii sadamad, rongid kui suured tööstusettevõtted. Isegi tuumajaamad on streikinud. Samas kannavad ettevõtted ränki kaotusi ja majanduses valitseb seisak.

Soome ühiskond erineb Eesti omast muu hulgas ametiühingute suhteliselt suure võimu poolest. Talvesõja ajal, jaanuaris 1940 tunnustas tööandjate liit ametiühinguid töötajate seaduslike esindajatena. Pärast seda on töölepingud sõlmitud üleriigiliselt. Alates 1970ndatest on tööandjate liit ja ametiühingud sageli teinud koostööd, et edendada majanduskasvu. Nii parem- kui vasakpoolsed parteid on nõustunud majanduspoliitika laiema suunaga ning pidev majanduskasv on võimaldanud jätkusuutlikku majanduspoliitikat viljelda koalitsioonist koalitsiooni.

Janne Saarikivi

Janne Saarikivi on soome-ugri keelte uurija, endine Tartu ülikooli soome keele ja kultuuri lektor, Helsingi ülikooli soome-ugri keelte professor ja Soome meedias tuntud kolumnist. Loe artikleid (4)