Erkki Luuk: kas tehisaru saab millestki aru? Test

Kokkuvõttes võib vast lugeda tõestatuks, et TI ei oska mõelda, st teha loogilisi järeldusi.

Keele- ja kognitiivteadlane Erkki Luuk üritab arendada arukat vestlust tehisaruga. Tulemuseks on “mäkirvaal”.

Väitsin ühes hiljutises artiklis, et kaasaegne tehisintellekt ei pääse ligi tähendusele, st ta ei saa millestki aru. Väide on üsna tugev ja – ehkki mitte midagi erakorralist – ka halvasti kontrollitav, kuivõrd konkreetsete tähenduste, nende puudumise, olemasolu ja kuju üle vaieldakse sageli ju ka inimeste, seda enam tehisintellekti puhul, mille sisemus, nagu (ka viidatud artiklis) öeldud, on meie jaoks must kast. Seega ma ei tea, kuivõrd mu paratamatult teoreetilisevõitu argumendid (sh inimese ja TI vastandused: närvisüsteem vs närvivõrk, sisekaemus vs must kast jms) veensid kedagi tähenduse puudumises tehisarul.

Erkki Luuk

Erkki Luuk on filosoofiadoktor. Loe artikleid (15)