Meediaülevaade: naabrid räägivad. 25.06.23

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Üürikorteriinvestorite seas ruulivad ülikoolilinnad

Soomes on üürikorteriinvestorite linn number üks endiselt ehk kolmandat aastat järjest Tampere ja teisel kohal on endiselt Turu. Mõlemad on suured ülikoolilinnad, mille eelisteks on positiivne demograafiline areng ja lühike üürielamispindade turundusaeg. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (167)