Rein Veidemann: eesti kultuuriloo seitse momentumit

Rein Veidemann. Illustratsioon: Toon Vugts

Seekordses loodimises esitab Rein Veidemann pähklikoores kogu eesti kultuuriloo, tuues välja seitse olulist momentumit ja kirjeldades neist igaüht.

Viimase aja avalikus kõnepruugis on otsustava hetke tähistamiseks käibele tulnud mõiste “momentum”. Otsustav hetk võib olla pöördeline või pöördumatu. Ladina algupäraga, eesti keelde inglise keele kaudu tulnud sõna kodustumisest annab märku asjaolu, et tekstis ei eristata seda enam kursiivi tõstetud tsitaatsõnana, vaid võõrsõnana, nagu ka hetke sünonüüm “moment”. Ainult et momentum on momendist loomult kardinaalsem, asja või olukorra raamistikku põhjapanevalt muutev ajaühik. Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik on osutanud, et Välis-Eesti ajakirjanduses käibis momentum juba 20. sajandi keskpaigas, Kodu-Eesti üks varasemaid momentum’eid leiduvat aga 1992. aastal nädalalehes Sirp, toona veel tsitaatsõnana.

Rein Veidemann

Rein Veidemann on Tallinna Ülikooli emeriitprofessor. Loe artikleid (62)