Velle Toll: kuidas kliimakriis üle elada?

Foto: Shutterstock

Oleme lõpuks aru saanud, et planeet ei pea inimkonna kasvule ja arengule vastu. Ometi jäi äsjane ÜRO kliimakonverents Sharm el Sheikhis positiivse lahenduseta. Kliimamuutused toovad muuhulgas kaasa kliimarände, sest osades piirkondades muutub elu võimatuks. Kuidas elada edasi ja kliimamuutustega kohaneda, arutleb kliimateadlane Velle Toll.

Inimtekkeline kliimamuutus on juba praegu märgatav kõikjal maailmas ning ulatuslikud inimühiskonda ja Maad ümber kujundavad mõjud juba paistavad. Isegi kui maailma riigid suudavad tänaseks seatud kasvuhoonegaaside heitmete vähendamise eesmärke täita, soojeneb Maa kliima sajandi lõpuks ikkagi inimtegevuse mõjul ligi kolme kraadi võrra. Kaasnevate tugevamate ja sagedasemate kuumalainete ning üleujutuste tõttu on siis mitmetes praegu tihedalt asustatud piirkondades praktiliselt võimatu elada.