Raamatuarvustus. Erkki Luuk: süntaktiliste lainete varjus. “Õitsvate neidude varjus”

"Õitsvate neidude varjus" .

“Sellises lausestuses, mis on muuseas pidev, pole raske ära tunda teatavat lainet või õõtsumist, mis lausete algused ja lõpud õigupoolest nii eristamatuks ja ebamääraseks muudabki, asendades need lihtsalt universaalse ootusega uue laine järele,” iseloomustab Erkki Luuk Marcel Prousti stiili.

Raamat: Marcel Proust, “Õitsvate neidude varjus”. Tõlkinud Anti Saar. Sari “Hieronymus”. Varrak, 2022.

Nagu mistahes muu asja puhul, on meil Prousti romaani puhul põhiliselt tegu. Ent millega? Ilmselt mitte esmapilgul, kardetavasti ka mitte viimases järjekorras – ütleme siis, et kusagil keskel – tundub, et selleks on lause. Või pigem mitmuses, laused. See näib paremini kirjeldavat asja ebamäärasust, mida võiks kokku võtta ka tõdemusega, et need algavad eikusagilt ja sealsamas ka lõpevad, kuid ometi jääb alguse ja lõpu vahele pikk, muutlik, ja tegelikult isegi mõneti ootamatu teekond. Mõistagi – kuna tegu on igati seostatud (sise)kõnega – on neil veel üks funktsioon, nimelt eelnevate ja järgnevate lausetega haakuda.

Erkki Luuk

Erkki Luuk on filosoofiadoktor. Loe artikleid (5)