Mis andmed riiki päriselt huvitavad? Statistikaameti vastus Eiki Nestorile

Foto: Shutterstock

Rahvastikustatistika ekspert Ene-Margit Tiit ja statistikaameti peadirektor Urmet Lee vastavad Eiki Nestori Edasis ilmunud artiklile “Riigi liigne uudishimu ei vii sihile” (15.9), milles Nestor küsis muu hulgas, mis kasu saab riik teadmisest, kes kellega koos elab.

Saja aasta eest kirjutas äsja loodud Eesti Statistikabüroo värske direktor Albert Pullerits Eesti Statistika Kuukirja esimese aastakäigu esimeses numbris: “Iga kultuurriik on sunnitud olnud statistiliste andmete kogumist süstematiseerima ja looma mingi statistilise üldkorralduse, sest meie sotsiaalse ja majanduslise elu nähtused on nii üliväga komplitseeritud ja nende nähtuste põhjused on omakorda suhtelises seotises üksteisega, nii et raske on ilma statistilise tähelepanuta otsustada, missugune nähtus on teise nähtusega seotud ja kuivõrd ta teistest nähtustest ära ripub.”