Taavi Veskimägi: risk riigile, kasum eraettevõtjale? “Hea juhtimine”

Taavi Veskimägi. Illustratsioon: Toon Vugts

Vaja on arutelu, kas ja mis alustel võtab riik ettevõtja eest teatud riskid enda kanda ja millises ulatuses on tal hiljem õigus tekkivatele hüvedele.

Riigieelarve koostamise kuldne reegel ministeeriumidele on oskus teha oma kulutused avalikkusele möödapääsmatuks. Seisin selle tõdemusega tihti silmitsi rahandusministeeriumi ametniku ja hiljem ministrina. Iga kord, kui lähenes suvi ning hakkasid kätte jõudma riigieelarve läbirääkimised rahandusministeeriumi ja liiniministeeriumide vahel, võisime lugeda lehest järsku tõusvatest kuritegevuse näitajatest, kuna politseinikud lahkuvad; suletavatest koolidest, kuna pole piisavalt õpetajaid; pikkadest ravijärjekordadest, kuna arstid lahkuvad, ja nii edasi. Kõige selle koondnimetus on üks: tee oma kulutused avalikkusele möödapääsmatuks enne, kui asud kulueelarvet läbi rääkima.

Taavi Veskimägi

Taavi Veskimägi on tippjuht, kes on juhtinud mittetulundusühinguid, erakonda, rahandusministeeriumi ja mitmeid äriühinguid. Viimased 12 aastat on ta olnud Eleringi juhatuse esimees. Loe artikleid (16)