Olev Remsu: Jeesuse mõistatus

Kirjanik Olev Remsu jõulumõtisklus Jeesuse eksistentsist.

Paneme ritta Zeusi, Siddhārtha Gautama (Buddha), Sokratese ja Jeesuse ning küsime – kas nad olid olemas? Zeusi kohta ei arva ilmselt mitte keegi, et tema kunagi reaalselt eksisteeris, ta on Hellase mütoloogia-folkloori tegelane. Buddha puhul suurt ei vaielda, üldiselt on omaks võetud, et Gautama Šakjamuni nimeline isik kunagi elas, ehkki leidub erandlikke lahkarvamusele jääjaid. Sokratesega sama lugu. Ja Jeesusega käib nagu laineti: aastakümned on ülekaalus need, kes arvavad, et tema taga on ajalooline isik; siis jälle pikalt need, kes on seisukohal, et tegemist on väljamõeldisega või siis on tegelikkust suuresti vürtsitatud fantaasiaga. Mulle tundub, et praegu võidutseb arusaam, mis peab Jeesust reaalseks isikuks. Kui Buddha ja Sokratese olemasolu eitajate puhul ei mängi maailmavaade rolli, tegemist on vaid erineva ajalooallikatesse suhtumise skeptilisuse ja kriitilisusega, siis Jeesuse eksistentsis juba kahtlejaid ootab tavaliselt poliitiline, haavavana mõeldud etteheide – ateist! Aga just siin on nõrk koht. Hea küll, mina olen – ei ole ateist, kuid see ei ütle midagi Jeesuse olemasolu kohta, nii minu kui haavaja hoiakust sõltumatult võis ta nii eksisteerida kui mitte-eksisteerida. Sildikleepimine võib pakkuda rahuldust, võib liita poolehoidjate väge kompaktsemaks, võib pakkuda kurja rõõmugi. Ometi ei maksa unustada Jeesuse õpetust, et armastatagu oma vaenlastki.

Kõigist neljast nimetatud suurkujust ei ole maha jäänud ainukestki esemelist märki. Ei raudkindlalt isiklikult neile omistatavat kirjarida papüürusel või kivvi-savvi jäädvustatult, ei arheoloogilist leidu, mitte mingit materiaalse kultuuri artefakti, mis teaduslikult kinnitaks nende olemasolu. Võib-olla kunagi leitakse, nagu paar aastat tagasi tuli välja Pontius Pilatuse hauakivi? Loodame. Aga siiani oleme jäänud tühjade kätega. Ja ometi muutsid nad maailma, eriti kolm viimast.

Olev Remsu

Olev Remsu on kirjanik. Loe artikleid (11)