Kriis ja inimlikkus. Airbnb tegevjuht Brian Chesky sõnum töötajatele: “Maailm vajab inimlikku sidet nüüd rohkem kui kunagi varem”

Ligi 1900 töötajat koondav Airbnb astub olulisi samme, et aidata endistel töötajatel uus amet leida - muu hulgas on otsustatud, et kuna arvuti on oluline tööriist uue töö otsimisel ja leidmisel, lubatakse kõigil lahkujatel oma Apple'i sülearvutid endale jätta. Foto: Shutterstock.

5. mail saatis koroonakriisis valusa hoobi saanud majutusettevõtte Airbnb kaasasutaja ja tegevjuht Brian Chesky oma töötajatele kurva, aga selge ja südamliku teate ettevõtte edasiste plaanide ning raskete valikute kohta, tänades kõiki nende panuse eest ja tehes kõik endast oleneva, et muudatused ettevõttes kulgeks kõigile – nii koondatavatele kui ka edasi tööle jäävatele inimestele – nii valutult kui võimalik. See on suurepärane ja väärtuslik näide inimlikust kommunikatsioonist kriisi ajal ja kuidas rasketel teemadel rääkida.

Artikkel on varem avaldatud Airbnb lehel. Tõlge: Egle Taklai

Räägin teiega juba seitsmendat korda oma koduseinte vahelt. Iga kord, kui oleme vestelnud, olen jaganud häid ja halbu uudiseid, kuid täna pean ma teiega jagama mõningaid väga kurbi uudiseid.

Kui olete minult varem küsinud koondamiste kohta, olen öelnud, et ükski võimalus ei ole praegu laualt maas. Täna tuleb mul aga kinnitada, et vähendame Airbnb töötajate arvu. Meiesuguse ettevõtte jaoks, kelle missioonis on kõige olulisem kuuluvustunne, on see uskumatult raske ja veelgi raskem on see neile, kes peavad Airbnb-st lahkuma. Jagan teiega võimalikult detailset infot selle kohta, kuidas ma selle otsuseni jõudsin, mida me kavatseme teha lahkujate heaks ning mis saab edasi.

Alustan sellest, kuidas selle otsuseni jõuti. Elame praegu kollektiivina läbi oma elu kõige hirmsamat kriisi, ja kui kriis lahti rullus, jäi kogu maailmas reisimine täielikult seisma. Airbnb äritegevus on saanud ränga hoobi ning selle aasta tulud jäävad prognooside kohaselt alla poole 2019. aastal teenitud tuludest. Seetõttu tõstsime 2 miljardi dollari väärtuses raha ning tegime drastilisi kärpeid pea igas Airbnb valdkonnas.

Ehkki need toimingud olid vajalikud, sai kahe valusa tõe ees seistes selgeks, et peame minema veel kaugemale. Need kaks valusat tõde olid järgmised:

 • Me ei tea täpselt, millal reisimine uuesti taastub.
 • Kui reisime taastub, on see hoopis teistsugune kui praegu.

Ehkki me teame, et Airbnb äritegevus taastub täielikult, pole selles toimuvad muudatused ajutised ega lühiajalised. Seetõttu peame tegema Airbnb-s põhimõttelisemaid muudatusi, vähendades fokuseerituma äristrateegia elluviimiseks tööjõudu.

Meie 7500-st töötajast peab Airbnb-st lahkuma ligi 1900 meeskonnaliiget, kes moodustavad umbes 25% meie ettevõttest. Kuna me ei saa endale enam lubada kõike seda, mida vanasti, tuli need kärped teha vastavalt sellele, mis on meie fokuseerituma äritegevuse jaoks oluline.

Fokuseeritum äritegevus

Reisimine hakkab uues maailmas olema teistsugune ja me peame Airbnb-d arendama sellest lähtuvalt. Inimesed tahavad edaspidi kodule lähemal asuvaid, turvalisemaid ja taskukohasemaid valikuid. Kuid inimesed ihkavad ka midagi, millest nad tunnevad praegu puudust – nimelt inimlikust sidemest. Airbnb asutamise ajal oli meie jaoks oluline kuuluvustunne ja inimestevahelise sideme tekitamine.

See kriis on meile selgelt näidanud, et peame naasma juurte juurde, põhitõdede juurde,

tagasi selle juurde, mis on Airbnb puhul tõeliselt eriline – nimelt tavainimeste juurde, kes võõrustavad inimesi oma kodudes ja pakuvad elamusi.

See tähendab, et peame vähendama investeeringuid tegevustesse, mis ei toeta otseselt meie võõrustajate kogukonna jaoks olulisi väärtusi. Me ei panusta enam transporditeenusesse ja Airbnb stuudiote teenusesse, ning peame vähendama investeeringuid hotelli- ja Lux-teenusesse.

Need otsused ei peegelda kuidagi inimeste töö tulemusi nende teenustega tegelevates meeskondades ja see ei tähenda, et kõik nende meeskondade liikmed lahkuksid meilt. Pealegi, praegune olukord mõjutab kõiki Airbnb meeskondi. Paljude meeskondade suurust vähendatakse ja seda tehakse vastavalt sellele, kuivõrd oluline on üks või teine meeskond Airbnb edasiste plaanide seisukohast.

Kuidas me töötajate arvu vähendamisele lähenesime?

Oluline oli, et meil oleks oma põhiväärtustest juhinduvad selged põhimõtted, kuidas töötajate arvu vähendamisele läheneda. Meie juhtpõhimõtted olid järgmised:

 • arvestada kõikide vähendamiste puhul meie edasise äristrateegiaga ja meie jaoks vajalike oskustega;
 • teha nii palju kui võimalik nende heaks, keda töötajaskonna vähendamine mõjutab;
 • järgida rangelt mitmekesisuse säilitamise põhimõtet;
 • korraldada kõigepealt 1:1-vestlus inimestele, keda vähendamine puudutab;
 • oodata kõigi otsuste teatavaks tegemisega, kuni kõik üksikasjad on selged – ainult osalise teabe läbipaistev esitamine võib asja halvendada.

Olen andnud endast parima, et nendele põhimõtetele kindlaks jääda.

Vähendamisprotsess

See protsess algas fokuseerituma äristrateegia loomisest, mis põhineb jätkusuutlikul kulumudelil. Hindasime, kuidas iga meeskond meie uue strateegiaga sobitub, ning määrasime iga meeskonna edasise suuruse ja vormi. Seejärel tegime põhjaliku ülevaate iga meeskonnaliikme kohta ja langetasime otsused, tuginedes kriitilise tähtsusega oskustele ja sellele, kui hästi need oskused vastavad meie edasistele ärivajadustele.

Selle tulemusel peame jätma hüvasti paljude meeskonnaliikmetega, kes on meile kallid ja keda väärtustame. Airbnb-st lahkub suurepäraseid inimesi, ja teised ettevõtted võivad olla õnnelikud, kui nad endale saavad.

Lahkujate toetamiseks oleme läbi vaadanud koondamishüvitiste jagamise ja töötajate aktsiaosaluse reeglid, tervishoiualased ja uue töö leidmise toetamise võimalused ning andnud endast parima, et kohelda kõiki hoolitsevalt ja mõistlikult.

Koondamishüvitis

USA-s baseeruvad töötajad saavad hüvitist 14 nädala põhipalga ulatuses, millele lisandub täiendavalt ühe nädala palk iga Airbnb-s töötatud aasta kohta. Ametis töötamise aeg ümardatakse lähima aastani. Näiteks kui keegi on olnud Airbnb-s 3 aastat ja 7 kuud, siis saab ta lisaks 4 nädala palga ehk kokku 18 nädala palga suuruse hüvitise. Väljaspool USA-d saavad kõik töötajad vähemalt 14 nädala palga suuruse hüvitise, millele lisandub ametis töötamise ajal põhinev tasu vastavalt nende riigis kehtivatele tavadele.

Aktsiad

Me ei võta viimase aasta jooksul palgatud isikute puhul aktsionäriks saamisel arvesse üheaastase tööstaaži nõuet, nii et kõik lahkujad, sõltumata sellest, kui kaua nad on siin töötanud, on aktsionärid. Lisaks, üleandmiskuupäev on kõigi lahkujate jaoks 25. mai.

Tervishoid

Teadmata kestusega ülemaailmses tervisekriisis tahame piirata tervishoiuga seotud kulusid. USA-s katame COBRA kaudu 12-kuulise tervisekindlustuse. Kõigis teistes riikides katame tervisekindlustuse kulud 2020. aasta lõpuni. Selle põhjuseks on asjaolu, et me kas ei saa juriidiliselt kindlustuskatte pakkumist jätkata või meie praegused lepingud ei luba seda pikendada. Samuti pakume KonTerra kaudu neli kuud vaimse tervise tuge.

Töö leidmise toetamine

Meie eesmärk on ühendada Airbnb-st lahkuvad meeskonnaliikmed uute töövõimaluste pakkujatega. Siin on viis võimalust, kuidas saame aidata:

 • Vilistlastalentide kataloog – avame avaliku veebisaidi, mis aitab lahkuvatel meeskonnaliikmetel leida uusi töökohti. Lahkuvad töötajad saavad teha oma profiili, CV ja töönäidised potentsiaalsetele tööandjatele kättesaadavaks.
 • Vilistlastele uue rolli leidmise meeskond – ülejäänud 2020. aastaks saab oluline osa Airbnb värbamistiimist olema vilistlastele töö leidmise meeskond. Airbnb-s edasi töötavad värbajad pakuvad lahkuvatele töötajatele tuge, et aidata neil leida järgmine töökoht.
 • RiseSmart – pakume neli kuud karjääriteenuseid RiseSmarti kaudu – see ettevõte on spetsialiseerunud karjäärimuudatuste ja tööpakkumise teenustele.
 • Töötajate tugiteenus vilistlastele – julgustame kõiki meie juures edasi töötavaid inimesi liituma programmiga, mis aitab lahkuvatel meeskonnaliikmetel leida järgmine tööroll.
 • Sülearvutid – arvuti on oluline tööriist uue töö otsimisel ja leidmisel, seega lubame kõigil lahkujatel oma Apple’i sülearvutid endale jätta.

Mis saab edasi?

Tahan teile võimalikult kiiresti selles asjas selgust anda. Meil on töötajaid 24 riigis ning selguse saamiseks kuluv aeg sõltub kohalikest seadustest ja tavadest. Mõnes riigis on tööhõivet puudutavate teadete saatmisele ja saamisele väga kindlad nõudmised. Ehkki meie protsess võib riigiti erineda, oleme püüdnud suhtuda selle plaanimisel hoolivalt igasse töötajasse.

USA ja Kanada kohta saan selgust tuua kohe praegu. Järgmiste tundide jooksul saavad Airbnb-st lahkujad kalendrikutse, mis kutsub teid osakonna vanemjuhi eestveetavale lahkumisvestlusele. Meie jaoks oli oluline, et kus iganes see on seaduslikult võimalik, teavitatakse inimesi isiklikult 1:1-vestluse käigus. USA-s ja Kanadas baseeruvate lahkuvate töötajate viimane tööpäev on esmaspäev, 11. mai. Tundsime, et esmaspäev annaks inimestele aega hakata järgmisi samme astuma ja hüvasti jätta – mõistame, kui oluline see on, ja austame seda.

Mõned meie ettevõttesse jäävad töötajad saavad uue rolli ja neile saadetakse selle kohta lisateabe saamiseks kohtumisekutse teemaga “Uus roll”. Teile, kes te jätkate Airbnb meeskonnas ning baseerute USA-s ja Kanadas, ei saadeta kalendrikutset.

Vaikse ookeani aja järgi kell 18.00 korraldan ma üldise kohtumise Aasia ja Vaikse ookeani meeskondadele. Vaikse ookeani aja järgi kell 00.00 korraldan üldkohtumise Euroopa ja Lähis-Ida meeskondadele. Pärast kohtumisi jätkame järgmiste sammudega, lähtudes igas riigis kohalikest tavadest.

Olen palunud kõigil Airbnb juhtidel oodata oma meeskondade kokkukutsumisega kuni selle nädala lõpuni, austades nii meeskonnaliikmeid, keda need muudatused puudutavad. Soovin anda kõigile mõned päevad aega selle uudise üle järele mõelda ja korraldan sellel neljapäeval kell 16.00 Vaikse ookeani aja järgi taas tegevjuhi küsimuste-vastuste ringi.

Lõpetuseks veel paar sõna

Nagu olen viimase kaheksa nädala jooksul teada saanud, toob kriis selgust selles, mis on tõeliselt oluline. Ehkki oleme läbi elanud tormilisi aegu, on mõned asjad minu jaoks selgemad kui kunagi varem.

Esiteks, olen tänulik kõigile Airbnb-s töötavatele inimestele. Te kõik olete mind selle piinarikka olukorra ajal inspireerinud.

Isegi halvimates oludes olen näinud meie parimaid külgi.

Maailm vajab inimlikku sidet nüüd rohkem kui kunagi varem ja ma tean, et Airbnb suudab seda pakkuda. Ma usun seda, sest ma usun teisse.

Teiseks, ma armastan teid kõiki südamest. Meie missioon ei ole pelgalt reisimine. Kui me Airbnb asutasime, oli meie algne slogan “Reisi nagu inimene”. Inimese aspekt oli alati olulisem kui reisimine. Meie jaoks on oluline kuuluvustunne ja kuuluvustunde juures on kesksel kohal armastus.

Neile, kes te jääte edasi meie juurde töötama

Üks olulisemaid viise, kuidas saame lahkujatele austust avaldada, on see, kui anname neile teada, et nende panus oli oluline ja et neil on alati oma roll Airbnb loos. Olen kindel, et nende töö elab edasi, nagu ka see missioon.

Airbnb-st lahkujatele

Mul on siiralt kahju. Pidage meeles, et see ei ole teie süü. Teie omadused ja oskused, mille te Airbnb-sse tõite – ja mis aitasid Airbnb luua –, on maailmas alati vajalikud ja vajadus nende järele ei kao mitte iial. Tänan teid südamest, et panustasite nende oskuste ja omadustega meie ettevõttesse.

Brian