“PARE podcast”. Ülle Madise: oluline ja ebaoluline eristuvad nüüd selgemalt. Juhtimisest kriisiajal

Eesti Personalijuhtimise Ühingu (PARE) podcast‘i “Avameelselt inimeste juhtimisest” seekordne külaline on õiguskantsler Ülle Madise. Juttu tuleb sellest, mis on kriisiolukorras inimeste juhtimises esmatähtis, kuhu seada piirid piirangute seadmisel ning kuidas olla hea juht, säilitada usaldus ja luua tööle tähendust muutuste ajal.

Mõtteid vestlusest:

  • Kõik otsused peaksid praegu tuginema faktidele ja õigetele põhjuslikele seostele. Maha tuleks suruda kõik soovid kalduda kõrvale kokkulepitud reeglitest. Kõik sõnumid peavad olema selged ja võimalikult napid. Avalikus sektoris tihti avaldatakse kahtlusi, arutletakse pikalt – arutamine ei ole halb, aga kui on konkreetne küsimus, siis peab tulema selge vastus.
  • Kui kehtestad reegli mingi probleemi lahendamiseks, siis mõtle läbi, kas juhul, kui see reegel oleks kehtinud siis, kui probleem tekkis, oleks see ebasoovitud sündmus ära jäänud. Niimoodi eristuvad reeglid, millest on tõesti kasu, reeglitest, mida püütakse kehtestada lihtsalt selleks, et midagi tuleb ju teha.
  • Hea juht on see, kes käsitleb oma kollektiivi nagu orkestrit. See pole iga kord võimalik, aga näiteks seda tüüpi asutustes nagu õiguskantsleri ametkond on see võimalik ja minu meelest see peabki nii olema. Absoluutselt kõikide meie inimeste töö on ühtemoodi väärtuslik. Ei saa öelda, et üks on tähtsam kui teine. Seetõttu olen püüdnud teha nii, et meil ei oleks konkurentsi, sellist tagasikiskuvat võistlust, vaid oleks pigem üksteise toetamine ja heas mõttes orkestritunne. Igaüks on väärtuslik. Kõiki neid inimesi, kes meil siin on, on vaja – ilma oleks raske.
  • Tööõnne nimel tuleb praegu vaeva näha veel rohkem kui enne, sest inimestel on tõsine ebakindlus. Neil, kel tööd on, ähvardab läbipõlemine. Neil, kel on töö ära kadunud seoses piirangutega, on vaimselt väga raske. Ja kui me sellest kriisist ükskord välja tuleme, on personalijuhtide ülesanne äratada inimestes uuesti eneseusku, sest ainult õnnelik inimene teeb head tööd.
  • Praegu on väga hea jälgida inimesi. Esile tuleb inimeste tume pool, mida on hea teada. Praegu paistavad tõenäoliselt silma need, kel on tugev närvikava, kes peavad vastu, kellest on tegijaid ja liidreid. Praegu selguvad kangelased, head omadused, mis võivad tööelus kasuks tulla – aga ka nõrkused, millega tulevikus tuleks tegeleda.
  • Võib-olla jätkub nüüd avalikus ja erasektoris julgust rahmeldamist maha tõmmata. Rahmeldamise tõttu oleme tegelikult jõudnud teha palju vähem tööd, kui võiks, kui ei rahmeldaks. Ma loodan, et oluline ja ebaoluline eristuvad nüüd ilmselgelt.

MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE loodi 1992. aastal, et toetada ja edendada inimeste juhtimise arendamist Eesti ettevõtetes ja organisatsioonides. Ühingus on üle 300 juriidilisest ja eraisikust liikme ning see on Eesti suurim personali- ja inimeste juhtimise valdkonna professionaale ühendav võrgustik. Võrgustikku kuulub üle 2000 personalitöö valdkonnas tegutseva isiku.