Ülle Madise: kuidas kaitsta õigusriiki?

Ülle Madise.

Inimõiguste ainus usutav tagatis on õigusriik. Õigusriik kaitseb inimväärikust ning igaühe vabadust ja vastutust. Inimrühmade üksteise vastu mängimine on küüniline, sest lõpuks lõhub kõiki. Kuidas kasvatada rahva nõudlust mõistlike otsuste järele?

Inimühiskonnas on võistlus, kadedus, faktiline ebavõrdsus ja pelk närvidele käiminegi paratamatu. Toore jõu kammitsemiseks on kokku lepitud inimõigused. Need kaitsevad inimest võimu ja teiste inimeste eest, aga ka omaenda kiusatuse eest olla julm. Inimõiguste ainus usutav tagatis on õigusriik. Meist kellelgi pole jumalikku võimet, ammugi õigust ligimesi väärtuse järgi pingeritta seada, kedagi kõlbmatuna maha kanda, mõnd teist aga nõnda ülistada, et ta valed ja südametus ei loe.

Õigusriik kaitseb inimväärikust ning igaühe vabadust ja vastutust. Õigusriigis kehtivad seadused kõikidele ühtmoodi, sest kellegi käes pole liialt palju võimu. Võimuharud kontrollivad vastastikku üksteist ega lase kellelgi sooja võimutekki enda peale sikutada. Ka parlament peab alluma põhiseadusele, valitsus omakorda parlamendile, seadusele ja põhiseadusele; kohus peab olema ja ka näima sõltumatu, mis tähendab: täitma sõltumatult seadust ja põhiseadust. Ühegi võimuharu ega ametikandja tegevus ei tohi olla seaduse ega kontrolli alt väljas. Mitte kellelgi ei tohi olla voli teha kiiresti, kitsas ringis ja teiste võimuharude ning rahva kontrollita ühiskonda mõjutavaid otsuseid.

Ülle Madise

Ülle Madise on õiguskantsler. Loe artikleid (4)