Peeter Koppel: uus kümnend algab pigem optimistlikus meeleolus

Üldiselt on võimalik maailma- ja eriti arenenud maailma majandusele vaadata kahte moodi, kusjuures mõlemad vaated on õigustatud. Esimene vaade on konservatiivne, pessimistlik ja pikaajaline ning märgib ära hiiglasliku võlakoorma, rahvastiku vananemise, tootlikkuse vähenemise ning (eeltoodust tulenevalt) kasvu puudumise. See vaade juhib tähelepanu struktuursetele probleemidele. Teine vaade – lühiajaline – on aga selgelt optimistlikum.

Hetkel näib, et järgnevad paar kvartalit on globaalselt nii tsükli mõttes kui ka teatud tingimuste mõttes pigem meeldiva temperatuuriga. Tingimused, mis selle meeldivuse tekitavad, on odav ja kergelt kättesaadav laenuressurss, asjaolu, et üle maailma on näha tootmises aktiviseerumist, ning fakt, et hiinlased on oma hiidmajandust mõõdukalt stimuleerimas.

Peeter Koppel

Peeter Koppel on on varahaldur, kes kommenteerib sageli Eesti meedias majandusteemasid, eriti finantsturgude käitumist ja seda mõjutavaid tegureid. Peeter on Redgate Wealth’i investeeringute valdkonna juht. Loe artikleid (79)