TED Talk. Tim Harford: pisut segadust & stressi teeb tulemuse paremaks

Teatud tüüpi raskused ja takistused võivad tõsta meie sooritusvõimet. Inetu ja/või harjumatu kirjatüüp, rumal eksperiment, võõras inimene grupis – need kõik on vahelesegamised, mis aitavad lahendada probleeme, muutes inimesi loomingulisemaks.

Loomingulisus avaldub läbi selle, et keerulisem kirjatüüp tõmbab lugemistempo alla ja paneb teksti süvenema. Samuti aitab uusi lahendusi näha see, kui kohe probleemi lahendamise alguse tegevuse juurde tuua sisse juhuslikkust, läheneda ebaloogiliselt, proovida tegevusi, mis loogiliselt võttes ei peaks töötama. Ka rühmatööd teevad tulemuslikumalt need grupid, mille koosseis on mitmekülgne, mis ei koosne ainult tuttavatest inimestest.