Tahad saada paremaks juhiks? Võta endale coach

Juhil on võim ja suur vastutus, otsustades (või otsustamata jättes) langetab ta valikuid ja kujundab keskkonda, väärtusi ja inimeste elusid. Eesti tulevikku. Kevadisel Pärnu juhtimiskonverentsil “Juht kui õpetaja” osalejatest pidas üle 50% vastajatest juhti oma kõige suuremaks mõjutajaks, järgenesid õpetajad ja sõbrad.

Kuidas juht ise õpib ja areneb? Üks alahinnatud võimalus on kasutada coachi abi. Meie kultuuriruumis on sügavalt juurdunud suhtumine, et abi küsimine väljendab nõrkust. Kas ikka on nii?

Juhtimiskultuuri tõstmisega tegelevad organisatsioonid töötavad selle nimel, et isikliku coachi omamine oleks uhkuse, mitte häbiasi. Sealhulgas eelmisel aastal loodud ICF Estonia ja Eesti Mentorite Koda.

Artikkel püüab anda esmase ülevaate, kes on coach ja mis eristab coachingut näiteks koolitusest, konsultatsioonist, nõustamisest, mentorlusest.

Kes on coach? Mida coach teeb?

Coaching on mõtlemise viis ning projekti arendamise mudel. Coaching aitab õppida, selle asemel et õpetatakse.

Coach on professionaal, kes valdab protsessi, mis aitab inimesel kasutada oma sisemisi jõuallikaid ja nii, et inimene saavutab soovitud eesmärgi või jõuab sellele lähemale. Coach keskendub kliendi tugevustele ja potentsiaalile ning julgustab katsetama uusi ja alternatiivseid lahendusi. Coach aitab üle saada tegutsema hakkamise hirmust, kuna koos keskendutakse väikestele ja jõukohastele sammudele. Kokkuvõttes aitab coach inimese (töö)ellu rohkem rahuldust tuua – mitte ainult asju “ära teha”, vaid ka nautida protsessi.

Coach lähtub oma tööst printsiibist, et inimeses on olemas kõik ressursid hakkama saamiseks ja inimene teeb ise alati kõige paremad valikud. Ta ei anna valmislahendusi ega retsepte. Ei kritiseeri ega anna hinnanguid. Sisu tuleb kliendilt, coach vastutab protsessi eest. Coach ei pea klienti ega tema äri mõistma või detaile teadma.

Coachi töömeetod seisneb erinevate tehnikate kasutamises ja õigete küsimuste küsimises, mis aitab tõsta inimese meisterlikkust soovitud küsimuses.

Peamiselt tegeletakse küsimustega – Mida sa tahad? Kuidas seda saada? Kuidas hoida pühendumust? Kuidas aru saada, kui oled kohale jõudnud?

Koostöösuhe võib kesta paarist korrast kuni aasta või pikema perioodini. Kui eesmärk on saavutatud, võib koostöö jätkuda uue eesmärgi nimel. Coaching võib olla keskendunud ülesande lõpetamisele, uue oskuse omandamiseks või käitumises muutuse esile kutsumiseks.

Google CEO Eric Schmidt: People are not good at seeing themselves as others see them. A coach really, really helps. Everybody needs a coach.

Coachingu erinevus koolitusest 

Koolitus on õppevorm, kus on selgelt defineeritud õpiaine eesmärk, fookus on tugevasti koolitajal, kes on antud ala ekspert. Koolitust iseloomustab koolitajalt õppimine, samal kui coachingus õpib inimene ise avastama, lähtekoht on asjaolu, et “kliendis on kõik ressursid ise hakkama saamiseks”. Koolitaja kontrollib protsessi ja sisu, coaching aga on oma olemuselt interaktiivne ja kontroll toimub küsimuste abil.

Coachingu erinevus konsultatsioonist

Konsultant on ekspert, kes annab tehnilist nõu või avaldab arvamust. Tema ülesanne on saada probleemist aru ja pakkuda lahendus. Coachingus leiab klient ise lahendused.

Coachingu erinevus nõustamisest

Nõustamises tegeletakse olemasoleva probleemi, “vea” parandamisega (eeldus, et keegi/miski on valesti, katki), coachingu positsioon seisneb aga aktsepteerimises, et keegi/miski pole “katki, vale” ning keskendutakse minevikku takerdumata tulevikusoovidele ja tegevussammude planeerimisele.

Coachingu erinevus mentorlusest

Mentor on tark ja usaldusväärne juht (guide), õpetaja ja nõuandja. Kui coachingu kaudu õpib inimene ise oma probleemidele lahendusi leidma, siis mentorluses on olulisel kohal vanema ja suurema elukogemusega inimese kogemuse vahendamine. Mentor võib olla menteele eeskujuks (isakuju) ja aidata teda karjääriredelil edeneda, olles tema eestkostjaks.

Coachingu erinevus sõprusest

Coaching erineb sõprusest alljärgnevatel põhjustel:

1) Konfidentsiaalsus
2) Objektiivsus
3) Pühendumine
4) Professionaalsed oskused & kogemused

Artikli koostamisel on kasutatud Ericsson Coaching International loengumaterjale. Autor kuulub ICF Estonia ja Eesti Mentorite Koja asutajaliikmete hulka ja omab coachi sertifikaati.

Janeck Uibo

Janeck Uibo on Edasi.org asutaja ja peatoimetaja. Loe artikleid (259)