Siim Kallas: presidendi ülesanne on olla loots keerulistes vetes ja ühendada rahvast

Seekordsed presidendivalmised on minu arvates kõige rohkem päris, kus reaalselt mitu sobivat kandidaati, kes päriselt ka tahavad seda tööd. Eesti vajab liidrit, keda maailmas tuntakse ja kuulatakse. Pikaaegse Euroopa Komisjoni kogemusega Siim Kallas kahtlemata väga hea ettevalmistusega kandidaat Eesti presidendiks.

 

Siim Kallase presidendi platvorm

 1. President toetab Riigikogu kui põhiseaduslikku institutsiooni ja teeb kõik tema autoriteedi suurendamiseks riigi juhtimises.
 2. President toetab erakondlikku demokraatiat. See ei tähenda ühegi erakonna eelistamist ega vabastamist kriitikast.
 3. President toetab ja tähtsustab omavalitsusi, mõistes, et Eesti Vabariigi sünnilugu tugines eeskätt omavalitsuslikule fenomenile.
 4. President väärtustab Eesti riikluse kaasajastamist põhiseaduse preambulas sätestatud rahvuslike huvide järgimiseks pikas perspektiivis.
 5. Kriitiliste probleemide lahendamiseks otsib president poliitiliste ja ühiskondlike jõudude konsensust. Presidendi uks on alati avatud kõikide poliitiliste erakondade esindajatele, omavalitsustegelastele, kodanikuühiskonna esindajatele.
 6. President toetab Euroopa Liitu ja teeb kõik võimaliku selle liidu tugevdamiseks, kartmata võtta liidrirolli ka üle-euroopaliste probleemide sõnastamisel ja lahenduste pakkumisel.
 7. President soodustab erinevate sotsiaalsete ja rahvusgruppide lõimumist, käsitledes erinevate ühiskonnas eksisteerivate lõhede ületamist julgeoleku tugevdamise olulise meetmena.
 8. President toetab liitlassuhet NATOga ja teeb kõik selle liidu tugevdamiseks.
 9. President arendab heanaaberlikke suhteid naabritega, sealhulgas Venemaaga. Presidendi sammud suhetes Venemaaga on kooskõlas Euroopa Liidu ja NATO Venemaa-poliitikaga.
 10. President saadab Riigikogule tagasi arutamiseks põhiseadusega vastuolus olevad seadused, pöörates eriti tähelepanu seadustele,
  • mis kitsendavad kaupade, teenuste, inimeste ja kapitali vaba liikumist
  • mis on suunatud eraettevõtluse võimaluste kitsendamisele
  • mis tekitavad tõrjutust ühiskonnas (etnilised rühmad, ääremaad, sotsiaalsed grupid)
  • mis ei soodusta kodanike algatusvõimet, töökust ja kohusetunnet

Allikas ja Siim Kallasest lähemalt: siimkallas.ee

Janeck Uibo

Janeck Uibo on Edasi.org asutaja ja peatoimetaja. Loe artikleid (260)