Marina Kaljurand: Usaldus sünnib suhtlemisest ja lugupidamisest

Rahva seas suurimat toetust omaval presidendikandidaat Marina Kaljurannal on küsitluste põhjal kahtlemata head eeldused ühendada ja kõnetada erinevamaid inimesi.

Alljärgnevalt lühike kokkuvõte Marina Kaljuranna seisukohtadest pärineb veebilehelt kaljurand.ee ja ERRi antud intervjuust.

President põhiseaduse vaimus

Presidendi võimupiirid ja ülesanded annab põhiseadus. Põhiseadus tagab meie kodanike põhiõigused ja vabadused ning annab presidendile ülesande kaitsta põhiseaduslikku korda ja selle aluseks olevaid väärtusi. Iga president teeb seda oma parima äranägemise järgi, oma väärtustele ja põhimõtetele tuginedes ning ühtlasi nii seaduse piires kui seaduselt tuge saades. Seda tööd saab teha ainult koostöös, vastastikuse usalduse ja lugupidamise vaimus, pidevas, vahetus ja  vahendavas suhtlemises Riigikogu, valitsuse, kodanikuühiskonna, ajakirjanduse ja akadeemikute ning haritlastega.

President peab olema parteideülene ja reeglina mitte sekkuma sisepoliitikasse, väljaarvatud juhtudel, kui selleks on juriidilised või moraalsed põhjused. Presidendil on aga – ning iseäranis praegusel ajal – teisi põhiseaduslikke institutsioone tasakaalustav roll, mis peaks avalduma aktiivses hoiakus ja kindlust loovas suhtes kodanikuühiskonnaga, nii linnas kui maal. Presidendi võimalused kuulata Eesti inimesi ent ka vastata on väga laiad ja lähiaastad nõuavad nende võimaluste äärmiselt aktiivset kasutamist.

Ma usun kodanike algatustesse ja kodanikuühiskonda. President peab olema tsiviilühiskonnale usaldusväärseks ja pühendunud partneriks. Arvan, et president võiks korraldada iga-aastaseid Kodanike Foorumeid, mis põhineksid presidendi enda ühiskondlikul usalduskapitalil ning suunaksid arutelu  meie ühiskonna arengu üle, selle üle, kuhu oleme teel ja kuhu tahame jõud, kus saaksid täna võistelda visioonid homsest.

Pean ühiskonna aluseks  perekonda ja kodu ning vaimus ja teos toetan kõiki, kes tahavad perekondi luua ja Eestis õnnelikult elada. Ka siis, kui need perekonnad koosnevad samasoolistest paaridest. Iga kaunis kodu ja üksteist armastav perekond on Eesti uhkuse ja tugevuse allikaks.

Marina Kaljurand I Foto: Siim Lõvi, ERR
Marina Kaljurand I Foto: Siim Lõvi, ERR

ERRi portaalile kirjalikult antud intervjuus ütleb Marina Kaljurand, et ta on maailmavaatelt liberaal, toetab töötamise madalamat maksustamist ning suuremaid investeeringuid kõrgharidusse, pooldab riigi laenuvõtmist ainult äärmisel vajadusel ja suure ettevaatlikkusega ning ei pea Eesti pagulaspoliitikat sugugi häbenemisväärseks.

Kirjeldage palun, mille poolest erineb teie maailmavaade Siim Kallase omast? Aga Mart Helme omast?

Ma ei soovi võrrelda oma maailmavaadet Siim Kallase ja Mart Helme omaga. Olen liberaalse maailmavaatega, usun inimeste vabadusse ja võrdsusesse ning võrdsesse kohtlemisse. Ülejäänu saate tuletada minu vastustest.

Kas pooldate samasooliste abielu?

Ma arvan, et täiskasvanud inimestel peab olema õigus viia ellu oma vaba tahet ja elada koos teise täiskasvanuga, kui nende eesmärk on ühist õnne jagada ja kasvatada. Ükskõik, kuidas seda nimetatakse – lepinguliseks kooseluks, tsiviilpartnerluseks, abieluks või millekski muuks.

Kas toetate ühetaolist või astmelist tulumaksu?

Eestis on täna astmeline tulumaks maksuvaba miinimumi näol ja kehtima hakkav maksuvabastus madalama sissetulekuga inimestele suurendab töötasu maksustamise astmelisust veelgi – ehk me ju oleme peaaegu igal aastal liikunud sinnapoole, et madalama palgaga inimeste maksukoormus väheneks. Ma leian, et tuleb vähem maksustada töötamist ja pingutamist ning tuleb rohkem maksustada kulutamist, raiskamist, passiivsust.

Loe pikemalt www.kaljurand.ee ja ERR

 

Janeck Uibo

Janeck Uibo on Edasi.org asutaja ja peatoimetaja. Loe artikleid (269)