Isiksusetest: kui palju on sinus Machiavellit?

House of Cards Frank Underwood I Foto: Ekraanitõmmis

Meil kõigil esineb juhtumeid, kus me pole kõige siiramad ja eetilisemad oma käitumises. 15 minutit ja 100 küsimust annavad vastuse, mille abil hinnata kui manipuleeriv inimene on. Oluline info palkamisel ja edutamisel.

Isiksusetüüpide kirjeldamiseks kasutavad psühholoogid “suure viisiku” mudelit.  Selleks on avatus kogemusele, meelekindlus, ekstravertsus, sotsiaalsus ja neurootilisus). Ingliskeelses kirjanduses kasutatakse viiele dimensioonile viitamiseks tihti akronüümi OCEAN.