Isiksusetest: kui palju on sinus Machiavellit?

Meil kõigil esineb juhtumeid, kus me pole kõige siiramad ja eetilisemad oma käitumises. 15 minutit ja 100 küsimust annavad vastuse, mille abil hinnata kui manipuleeriv inimene on. Oluline info palkamisel ja edutamisel.

Isiksusetüüpide kirjeldamiseks kasutavad psühholoogid “suure viisiku” mudelit.  Selleks on avatus kogemusele, meelekindlus, ekstravertsus, sotsiaalsus ja neurootilisus). Ingliskeelses kirjanduses kasutatakse viiele dimensioonile viitamiseks tihti akronüümi OCEAN.

House of Cards Frank Underwood I Foto: Ekraanitõmmis
House of Cards Frank Underwood I Foto: Ekraanitõmmis

Carnegie Mellon University psühholoogide uurimisrühm soovitab suurele viisikule lisada veel ühe mõõtme, et hinnata ebaeetilist ja manipulatiivset käitumist: ausus-alandlikkus.

Uurimisrühma liige Taya Cohen: We should be aware of the damage employees with low moral character can do, and great efforts should be taken to avoid selecting and promoting these individuals, especially for leadership positions where they could have an undue influence on those around them and the organization more generally.

Link: isiksusetest

Artikli allikas: The Huffington Post

Janeck Uibo

Janeck Uibo on Edasi.org asutaja ja peatoimetaja. Loe artikleid (253)