Meediaülevaade: naabrid räägivad. 3.02.24

Illustratsioon: Ander Avila

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Ühine riigikaitsepäev õppeasutustes?

Soome parlamendi töörühm tegi ettepaneku korraldada alates 2025. aasta sügisest kord õppeaastas kõigis õppeasutustes 17-aastastele ühine ja üldine riigikaitsepäev, mille eesmärk oleks tõsta noormeeste teadlikkust ajateenistusega seotud kohustustest ning noorte naiste teadlikkust teenistusse kandideerimise võimalustest. Päeva jooksul jagataks noortele teavet riigikaitse, ajateenistuse ja üldise julgeoleku kohta. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (161)