TED Talk. Hans ja Ola Rosling: kuidas olla maailma suhtes vähem harimatu?

Meil ei ole õrna aimugi, kui suurt rolli inimeste eludes mängivad eelarvamused ja kui valesti enamik meist ümbritsevaid muutusi tajub. Rootsi statistikateadlased isa ja poeg, Hans ja Ola Rosling tõestavad ilmekate diagrammide abil, et inimene pole ses osas targem šimpansist ja õpetavad, kuidas olla maailmas toimuva suhtes vähem võhiklik.

Videos esitatav lühiküsimustik võimaldab igal vaatajal-kuulajal teha ise test kaasa ning saada teada, missugune on tema teadmiste tase. Ühtlasi saame teada, miks on harimatus nii levinud ja mis on selle nähtuse tagamaad. Kokkuvõttes on selleks meie isiklikud eelarvamused, aegunud informatsioonile tuginemine ja moonutatud uudisväärtused. Me keskendume maailmas toimuvale mõeldes lihtsalt väga kehvale informatsioonile.

Aga mõistmata seda, mis praegu maailmas toimub, on võimatu aru saada muutustest tulevikus. Vaja on keskenduda teadaolevatele faktidele ning õppida tegema üldistusi, pluss usaldama oma intuitsiooni. Viimane on see, mille usaldamisest oleme liigselt lahti lasknud.

Järgneva video puhul on garanteeritud, et esimene pool on vabastavalt lõbus ja teine pool praktiliselt hariv.